Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Södra Tuvan och Skellefteå C

Länsstyrelsen Västerbottens länsvapen

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Södra Tuvan och Skellefteå C inom Skellefteå kommun.

Det är den sjätte järnvägsplanen som Länsstyrelsen tillstyrker av totalt sju planer mellan Umeå och Skellefteå. Beslutet innebär ytterligare ett steg framåt inom ramen för projektet Norrbotniabanan.

Näringslivet planerar att investera över 700 miljarder kronor i Norr- och Västerbotten fram till år 2035. Norrbotniabanan är viktig för att Sverige ska kunna dra nytta av den starka ekonomiska utvecklingen i norra Sverige och få avkastning på de investeringar som görs i området.

Regeringen anslog, i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, medel till bygget av sträckan Umeå – Skellefteå. Den 29 juli 2021 gav regeringen också Trafikverket i uppdrag att påbörja planarbetet för sträckan Skellefteå– Luleå. Medel för att påbörja planering och byggandet av den fortsatta sträckan finns även ute på remiss via den kommande nationella planen för transportsystemet 2022-2033.

Kontakt