Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Region Västerbotten kraftsamlar för gemensam folkhälsosatsning i länet

En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folkhälsoarbete.

Forum för folkhälsa i Västerbotten har en ledningsgrupp som sammankallas av landshövding Helene Hellmark Knutsson och leds av henne tillsammans med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

– Vi har en gemensam ambition om en långsiktig samverkan när det gäller folkhälsan i länet. Tillsammans kan vi lära av varandra och skapa bättre förutsättningar för invånarna. Det finns inga enkla lösningar på de folkhälsoutmaningar vi har, men med uthålligt och innovativt arbete på många fronter kan vi göra skillnad, säger Helene Hellmark Knutsson.

En gemensam ambition

Utgångspunkten i arbetet är en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa som alla länets kommuner, regionen och Länsstyrelsen undertecknat. Genom den har en gemensam ambition och inriktning för en långsiktighet i folkhälsoarbetet formats. Prioriterade områden är jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och levnadsvanor.

– Västerbotten har en lång tradition av folkhälsoarbete och långsiktiga satsningar som Västerbottens folkhälsoundersökningar, Salut-satsningen för barn och ungas hälsa och Tobaksfri duo. Avsiktsförklaringen och Forum för folkhälsa i Västerbotten är ytterligare ett steg i arbetet att jobba gemensamt med Västerbottens folkhälsoutmaningar, säger Peter Olofsson.

Regeringsuppdrag

Bakgrunden till forumet är ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i samverkan med regionen och följeforskare från Umeå universitet har arbetat med från 2019 till 2021. Regeringsuppdraget har gått ut på att utveckla metoder och arbetssätt för regional samordning av arbete för en god, jämställd och jämlik folkhälsa.

– Genom regeringsuppdraget har arbetet med att stärka länets folkhälsa lyfts fram som en viktig fråga för hela samhällets utveckling. Samverkan för folkhälsa är komplicerat, men det finns en stark vilja hos länets folkhälsoaktörer att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Det är en bra grund för arbetet med framtidens folkhälsa, säger Lisa Harryson, folkhälsostrateg på Länsstyrelsen och projektledare för uppdraget.

– Ett framgångsrikt folkhälsoarbete måste tillvarata kraft och initiativ från civilsamhället och arbetslivets aktörer. Många goda insatser görs och det finns en lång historia av folkhälsoarbete att bygga vidare på. Avsiktsförklaringen och Forum för folkhälsa i Västerbotten skapar nya förutsättningar att ta tillvara alla viktiga folkhälsoinsatser som pågår och utvecklas i länet, säger Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, Region Västerbotten.

För mer information kontakta

Lisa Harryson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten
Lisa.harryson@lansstyrelsen.se
Telefon: 073-071 29 07

Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, Region Västerbotten
Sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-524 83 65

Kontakt