Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga LONA-projekt i Västerbotten

Friluftslivets år 2021 beviljar Länsstyrelsen Västerbotten nästan fem miljoner kronor till projekt som främjar naturvård och friluftsliv i alla länets kommuner.

Under 2021 har antalet aktiva LONA-projekt i Västerbotten ökat från 44 till 76. Det är det högsta antalet sedan bidraget inrättades 2004. Ökningen kan förklaras av flera faktorer, bland annat att LONA succesivt har blivit allt mer känt. Dessutom har det under 2021 funnits extra medel att söka, både för naturvård och friluftsliv samt för de särskilda satsningarna på våtmarker och vilda pollinatörer.

Friluftslivssatsningar och fladdermusinventeringar

– Det finns ett stort engagemang i kommunerna och det är jätteroligt att vi kan bevilja så många projekt. Flera av de nya projekten handlar om att göra naturen mer tillgänglig på olika sätt, till exempel genom vandringsleder och hållbar utveckling av friluftslivet, säger Mikael Pettersson, LONA-samordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Ett exempel är Lycksele kommun som just nu arbetar med att kartera områden som är viktiga för friluftslivet. De har även har fått medel för att påbörja arbetet med ett nytt kommunalt naturreservat.

– Bland projekten med naturvådsinriktning finns flera spännande satsningar. Till exempel ökad biologisk mångfald i kraftledningsgator, inventeringar av fladdermöss och ett projekt som ska underlätta häckning för ugglor, berättar Mikael Pettersson.

Insatser för flera miljoner

För projekt inom pollinering, naturvård och friluftsliv kan bidrag ges med upp till 50 procent av projektkostnaden. Våtmarksprojekt kan få medel upp till 90 procent av kostnaderna. Det totala värdet av insatserna i årets 32 nya projekt är drygt 11 miljoner kronor. De 44 pågående projektens totala värde är cirka 14 miljoner kronor.

Vad är LONA?

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Kommuner, själva eller i samverkan med föreningar och andra aktörer, kan söka LONA-bidrag för att genomföra projekt. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska beviljas och pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Sista ansökningsdatum för LONA-bidrag 2022 är 1 december 2021.

Så ansöker du om LONA Länk till annan webbplats.

I Naturvårdsverkets LONA-tjänst finns alla projekt som beviljats bidrag i hela Sverige Länk till annan webbplats.

Nya projekt som beviljats LONA-bidrag 2021

Dorotea kommun

 • Förstudie kommungemensamt fiskekort
 • Cykel- och fiskestig
 • Förstudie kanotled

Jörgen Sikström, 0942-141 62

Lycksele kommun

 • Båtplats Gamplatsen – mötesplats
 • Discgolfbana i skogsmiljö – Lycksele
 • Fem Ugglor
 • Tätortsnära naturreservat på Tannberget

Greger Jonsson, 070-625 97 30

Malå kommun

 • Hitta ut i Malåbygdens natur
 • Handikappanpassat vindskydd Laggträsket
 • Natur och Kultur på mötesplats hembygdsgården

Nina Olofsdotter, 0953-140 65

Nordmalings kommun

 • Pilotprojekt Öreälvsleden - tillgänglighet och förbättrad administration för underhåll
 • Äventyrsbana Skjutbaneberget
 • Förbättrad information om och längs Lögdeälvs- och Öreälvslederna
 • Naturbiblioteket

Conny Nordendahl, 0930-143 85

Norsjö kommun

 • Förbättring av Vajsjöstigen

Ingrid Ejderud Nygren, 0918-141 42

Skellefteå kommun

 • Friluftsliv och utomhuspedagogik i den urbana förskolan
 • Ragvaldsträsk fiske & friluftscamp
 • Nattens mystiska flygare
 • Nymyrdammen Fjällboda
 • Tätortsnära fårbete på strandäng
 • Återskapa strandäng vid Storsand
 • Biologisk mångfald i cykelstig
 • Främja biologisk mångfald längs Skellefteälven

Johanna Engström, 070-561 58 90

Umeå kommun

 • Åkersberget Hissjö
 • Tillgängliggörandet av Sävarådalens vandrings- och cykelleder
 • Bli en fladdermusdetektiv
 • Pollinatörer på skolgården

Roger Westman, 090-16 16 73

Vilhelmina kommun

 • Klimpfjäll friluftsområde
 • Utveckling av Kultsjöåns sportfiskeområde

Ingela Karlsson, 070-231 56 38

Vindelns kommun

 • Åman-Åmsele FFF – tillgänglighetsåtgärder
 • Naturleder i Vindelns kommun
 • Karta över biosfärområdet

Malin Bjurén, 0933-142 34

Kontakt