Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Gryssjön och Robertsfors

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Gryssjön och Robertsfors inom Robertsfors kommun.

Det är den femte järnvägsplanen som Länsstyrelsen tillstyrker av totalt sju planer mellan Umeå och Skellefteå. Beslutet innebär ytterligare ett steg framåt inom ramen för projektet Norrbotniabanan.

Näringslivet planerar att investera över 700 miljarder kronor i Norr- och Västerbotten fram till år 2035. Norrbotniabanan är viktig för att Sverige ska kunna dra nytta av den starka ekonomiska utvecklingen i norra Sverige och få avkastning på de investeringar som görs i området.

Regeringen anslog, i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, medel till bygget av sträckan Umeå – Skellefteå. Den 28 juli 2021 gav regeringen också Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå– Luleå på Norrbotniabanan.

Kontakt