Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 41

Två nya naturreservat i Skellefteå; Hornmyran och Granbergsmyran. Två ansökningar om miljöfarlig verksamhet, dels uppförande av gruppstation för vindkraft vid Fjällberg och ansökan om förlängning av ingångsättningstiden för uppförande av gruppstation för vindkraft vid Hornmyran båda i Lycksele kommun. Storumans kommun ansöker om fastställselse av vattenskyddsområde för Hemavans vattentäkt

Två nya naturreservat i Skellefteå kommun

Syftet med naturreservaten är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, samt att återställa värdefulla naturmiljöer. För Hornsmyran är syftet också att främja friluftslivet.

Besluten omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. Besluten omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång. Besluten finns tillgängliga på kommunkansliet i Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen Västerbotten.

För upplysningar om naturreservaten gå in på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten Länk till annan webbplats., eller kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet, 010-225 40 00.

Yttrande över ansökan ska ha inkommit senast den 5 november 2021. Ange ärendebeteckning 513-8787-2011 för Hornmyran och 513-8788-2011 för Granbergsmyran.

Vattenskyddsområde

Storumans kommun, Tekniska avdelningen har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Hemavans vattentäkt i Storumans kommun.

Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna – kartor och skyddsföreskrifter – finns tillgängliga på Kommunkansliet i Storuman samt hos Länsstyrelsen.

Yttrande över ansökan ska ha inkommit senast den 12 november 2021. Ange ärendebeteckning 513-4808-2020.

Miljöfarlig verksamhet, Vindkraft i Fjällberg och vid Hornmyran 

Det är möjligt att ta del av och yttra sig över följande ansökningar

Vindkraft i Fjällberg AB ansöker om förlängning av ingångsättningstiden för uppförande av gruppstation för vindkraft inom fastigheten Fjällberg 1:1 m.fl. vid Fjällberg i Lycksele kommun och Hornmyran Vindkraft AB ansöker om förlängning av ingångsättningstiden för uppförande av gruppstation för vindkraft inom fastigheten Lycksele Hornmyr 1:15 m.fl. vid Hornmyran i Lycksele kommun.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga på kanslienheten i Lycksele och Åsele kommuner samt på Länsstyrelsen.

Yttrande över ansökan ska ha inkommit senast den 10 november 2021. Ange ärendebeteckning 551-8362-2021 för Fjällberg och 551-7007-2021 för Hornmyran.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt