Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 39

Swerock AB och Ragn-Sells Recycling AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena.

Ansökan om miljöfarlig verksamhet Swerock AB

Det är möjligt att ta del av och yttra sig över Swerock AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Ledningsvall 1:22, i Lycksele kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Lycksele kommun och Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 1 november 2021. Ange ärendebeteckning 551-8261-2020.

Ansökan om miljöfarlig verksamhet Ragn-Sells Recycling AB

Det är möjligt att ta del av och yttra sig över Ragn-Sells Recycling AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till avfallsverksamhet på fastigheten Edfastmark 7:260 i Robertsfors kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Robertsfors kommun och Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 31 oktober 2021. Ange ärendebeteckning 551-2103-2020.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt