Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västerbotten får i uppdrag att samordna arbetet med att förbättra miljöprövningen i Sverige

Vindkraft i Västerbotten.

Vindkraft i Västerbotten.

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Länsstyrelsen i Västerbotten får uppdraget att samordna arbetet.

Det finns ett stort intresse för att starta nya verksamheter i Västerbotten. Northvolts etablering i Skellefteå har skapat nya förutsättningar och samtidigt genomförs stora satsningar på vindkraft och gruvor i länet.

- Sverige och Västerbotten går igenom en kraftig tillväxt i form av stora industrietableringar, en förutsättning för den klimatomställning som pågår i norra Sverige. Väl fungerande miljöprövningsprocesser är avgörande för att detta ska lyckas, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Samrådet är första steget i en miljöprövning och en förutsättning för väl fungerande prövningsprocesser. Kvaliteten i samrådsprocessen lägger grunden för en effektiv och väl fungerande tillståndsprocess enligt miljöbalken. En väl fungerande samrådsprocessen främjar också syftet med miljöbedömning, det vill säga att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande på ett tidigt stadium så att en hållbar utveckling främjas.

- Vi välkomnar att regeringen lägger fokus i uppdraget på samrådsdelen av prövningsprocessen. Genom att förbättra samråden och säkerställa att utmaningar lyfts tidigt i processen kan vi få genomslag i hela prövningsprocessen, säger Magnus Langendoen, miljöchef vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt