Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 616 älgar ska fällas i årets licensjakt

Länsstyrelsen har beslutat om 2021 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 616 älgar ska fällas i länet.

Älgstammen i länet har en minskande trend sedan 2017. Detta är i linje med målsättningen för länets fem älgförvaltningsområden. Årets målsättning syftar till att älgstammen ska fortsätta minska.

– Länets jägare gjorde under förra året en jättebra insats och nådde det satta avskjutningsmålet. Om samma goda resultat uppnås även denna höst bör vi kunna se en efterlängtad effekt på omfattningen av skogsskador och antalet viltolyckor, säger Erik Lindberg, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

De senaste inventeringarna och beräkningarna av älgstammens storlek pekar på att det finns cirka 33 200 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med över 40 000 älgar som fanns under en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskning av älgtillgång och svårighet att nå upp till avskjutningsmål är alltså inte förvånande.

– Om höstens avskjutning uppnås kommer målet för älgstammens storlek i länet nås under vintern. Det innebär att älgförvaltningen tagit ett steg framåt i rätt riktning, vilket är något som vi ska vara stolta över i Västerbotten, säger Erik Lindberg.

Anledningen till att älgstammen ska minska och sedan balanseras är för att uppnå en bättre jämvikt mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna i skogen ska hamna på acceptabla nivåer. Likaså finns det en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg men för att lyckas med det kommer det att krävas fler insatser än att minska antalet älgar.

– Vi får framledes utvärdera om målet om älgstammens storlek är rätt avvägd gentemot de effektmål som vi strävar mot att uppnå vad gäller minskade betesskador och färre trafikolyckor, säger Erik Lindberg.

Utöver målen för hur mycket älg det ska finnas i Västerbotten, så finns det även andra mål för att hålla en hög kvalité på älgstammen. Exempelvis påverkas stammens kvalité av fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur samt produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Tilldelningen till licensområden är på 3 922 älgar, det motsvarar något färre älgar än förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 54 älgskötselområden. Således kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2021–2022

Älgskötselområden och Licensområden

1 september–26 september 2021
11 oktober 2021–31 januari 2022, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

1 september–5 september 2021
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Tilldelning

Tilldelningen för årets licensjakt hittar du på:

algdata.se Länk till annan webbplats.

Kontakt