Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska kartlägga kommuners insatser med att hjälpa våldsutsatta ordna boende

Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Västerbotten.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor ges bättre stöd om de har utsatts för våld. Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

Skyddsbehov kan finnas av olika skäl. Förutom våld i nära relationer kan det handla om vuxna och barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Västerbotten har inlett processen med att rekrytera en samordnare/utredare för uppdraget, en process som beräknas vara klar innan midsommar.

-Vi är mycket glada över regeringens förtroende att låta oss samordna uppdraget nationellt, säger Anna Danielsson, biträdande enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

Länsstyrelserna kommer att samverka med Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Boverket, Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen

Länsstyrelserna får använda 8 miljoner kronor under 2021 för uppdraget som fördelas som dispositionsrätt.

Kontakt