Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Ett nytt naturreservat i Skellefteå kommun

Västerbottens länsvapen.

Länsstyrelsen beslutade den 2021-06-10 att följande område ska vara naturreservat: Kinnbäcksfjärdens naturreservat i Skellefteå kommun.

Naturreservatet är 4647 hektar stort och ligger ca 45 km nord-nordost om Skellefteå, precis söder om gränsen till Norrbottens län.

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Syftet är dessutom att återställa värdefulla naturmiljöer, att skydda livsmiljöer för skyddsvärda arter samt att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Beslutet omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång. Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet samt hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Överklagan ska skickas till Länsstyrelsen och ha inkommit senast den 9 juli 2021, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange ärendebeteckning: 511-1118-2017.

Kontakt