Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Talko och getter testas som nya metoder i kampen mot invasiva växter

Vresros och jättebalsamin.

För andra året i rad testas nya metoder för bekämpning av de invasiva främmande arterna vresros och jättebalsamin i det svensk-finska projektet INSPECT.

Nytt för året i Västerbotten blir ett antal talkon, det traditionella finska sättet att i grupp arbeta ideellt. Även getter testas som potentiell metod mot jättebalsamin.

I Sverige genomförs arbetet i de centrala delarna av Umeå kommun samt på Holmöarna och ön Snöan. I Finland arbetar man på Valsörarna, i Vasa och längs Kyro älv.

Talko årets svenska nyhet

Talko är en ganska vanligt förekommande företeelse i vårt grannland och kan handla om att till exempel gemensamt ses och måla en lada eller ha en städdag i en förening. Talko-värden brukar ofta bjuda på mat och dryck efteråt.

– På grund av pandemin är det inte möjligt att genomföra traditionella talkon, men vi ser en potential i arbetssättet för att ta bort invasiva främmande växter, säger Linda Backlund, projektledare för INSPECT på Länsstyrelsen Västerbotten.

– Förhoppningen är att vi kan bjuda in till några mindre talkon i år och istället för att bjuda på fika erbjuda hjälp i hanteringen av växtresterna, fortsätter Linda Backlund.

Flera olika bekämpningsmetoder testas

I projektet testas och utvärderas vilka metoder som lämpar sig för olika typer av växtbestånd. För vresrosor används i år metoder som klippning, utmattning, täckning och grävning. I Finland ska även försök med het ånga påbörjas. För bekämpning av jättebalsamin har hittills uppryckning, klippning, ättiksyra, pelargonsyra och het ånga testats. Nu kommer också getter att användas i kampen mot den snabbväxande och spridningsbenägna arten.

Handböcker ska vägleda i val av bekämpningsmetod

Under vinterhalvåret har projektets handböcker för bekämpning av vresros och jättebalsamin börjat ta form. Böckerna riktar sig brett till offentlig sektor, föreningar och privatpersoner som arbetar med bekämpning. Syftet är att underlätta planeringen av insatserna.

– Bekämpningen av invasiva främmande arter är i första hand markägarens ansvar. Genom att prova olika arbetssätt och sammanställa det i lättillgängliga handböcker hoppas INSPECT kunna underlätta arbetet för alla inblandade, Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten.

Mer om INSPECT

INSPECT pågår fram till våren 2022 och i projektet deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa.

Rapportera dina fynd av invasiva arter i naturen

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt