Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsätt att vara en superspridare!

Ungdom som ler, textblock med texten "Så här ser en riktig superspridare ut,"

Bild från kampanjen.

Fortsätt sprida glädje. Fortsätt följa rekommendationer och fortsätt visa omtanke om varandra. Det är några av budskapen i den länsgemensamma informationskampanj riktad till målgruppen 15–25 år som pågår i sociala medier med start under vecka 22.

Kampanjen, som består av tre korta filmer, vänder på begreppet superspridare och lyfter fram den roll som länets unga har som superspridare av glädje, omtanke, och inte minst omsorg. Omsorg om sig själv och varandra och om äldre västerbottningar, till exempel en mor- eller farförälder.

Filmerna visar också exempel på lämpliga aktiviteter i ett läge då nationella allmänna råd och rekommendationer råder.

Filmerna har tagits fram inom ramen för den regionala krissamverkan som pågått sedan pandemins start i mars 2020. Kommunikatörer från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, flera av länets kommuner, Polismyndigheten och Trafikverket har samarbetet kring kampanjen. Koncept/idé har tagits fram av Henson, Länsstyrelsens upphandlade byrå, som också har producerat filmerna.

I och med lanseringen av kampanjen debuterar några av myndigheterna i de kanaler som används mest frekvent av målgruppen, TikTok och Snapchat.

För mer information kontakta

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Region Västerbotten
070-240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se

Kontakt