Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 18

Västerbottens länsvapen.

Dåva Deponi och Avfallscenter AB:s samt Bilfrakt Ballast AB:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Dåva Deponi och Avfallscenter AB

Dåva Deponi och Avfallscenter AB har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till lageryta och behandling m.m på Hillskär, fastigheten Holmsund 2:65 i Umeå kommun. Verksamheten omfattar hantering av farligt avfall och icke farligt avfall samt träbränslen och timmer och omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadshuset, Skolgatan 31 A, 903 25 Umeå och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-9460-2020. Sista datum för yttrande är den 7 juni 2021.

Bilfrakt Ballast AB

Bilfrakt Ballast AB har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet av naturgrus inom fastigheten Långed 12:1 i Nordmalings kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Kansliavdelningen vid Nordmalings kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-5453-2020. Sista datum för yttrande är den 31 maj 2021.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Via vår e-tjänst på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Yttrandet kommer då direkt in i ärendet och ni får en bekräftelse på att vi har mottagit yttrandet.
• via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se
• med brev till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå eller
• via telefon 010-225 40 00 (växel).


Kontakt