Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu testas ny metod för att räkna länets kungsörnar

Länsstyrelsen deltar i en studie som ska visa om ljudinspelningar kan användas vid inventering av häckande kungsörn.

De traditionella sätten att undersöka antal revir och hur kungsörnarna lyckas med häckningen är genom observationer av spelflygande örnar på vårvintern och besök vid boplatser senare på säsongen. De bygger båda på visuella observationer och är tidskrävande.

Nu har en ny, lovande metod seglat upp: inspelning av örnarnas läten. Inspelningsapparater, så kallade ljudboxar, har tidigare använts vid inventering av berguv i både Norge och Sverige. Under 2020 testades ljudboxar av ornitologer i Västerbotten för att inventera häckande pilgrimsfalk. Det visade sig då att även kungsörnsläten spelats in och några häckningar kunde bekräftas på det sättet.

Nu testas ljudboxarnas lämplighet

Då kom frågan upp om ljudinspelning kan bli en godkänd och kompletterande metod för inventering av kungsörn. Innan myndigheterna kan ta ställning till ljudboxars lämplighet behöver apparaternas funktionalitet och tillförlitlighet undersökas.

Naturvårdsverket finansierar därför en studie som Länsstyrelsen genomför i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kungsörnsprojektet vid SLU i Umeå har lång erfarenhet av att arbeta med kungsörn och har även använt ljudboxar tidigare.

Studien genomförs framför allt i gränstrakterna mellan Västerbottens och Västernorrlands län. En stor del av det praktiska arbetet görs av Västerbottens Ornitologiska Förening och Ångermanlands Ornitologiska Förening. Försöken pågår fram till i höst och resultaten rapporteras till Länsstyrelsen i slutet av oktober 2021.

Inventering av kungsörn

Kungsörnen är en av de fem stora rovdjuren som länsstyrelserna i hela landet har i uppdrag att inventera. Syftet är att följa hur stammen utvecklas. I Västerbotten genomförs inventeringen av Länsstyrelsen och Västerbottens Ornitologiska Förening.

Kontakt