Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 13

Skellefteå kommun Tekniska nämnden har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsföreskrifter för två vattentäkter i Skellefteå kommun, Tåme och Jörns vattentäkt.

Jörns vattentäkt

Skellefteå kommun Tekniska nämnden har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Jörns vattentäkt i Skellefteå kommun. Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna med kartor och skyddsföreskrifter finns tillgängliga på kommunlednings- kontoret i Skellefteå och hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 3 maj 2021. Yttrande kan skickas skriftligen till Länssty­relsen, 901 86 Umeå, eller via telefon 010-225 40 00. Ange ärendebeteckning 513-11105-2019.

Tåme vattentäkt

Skellefteå kommun Tekniska nämnden har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Tåme vattentäkt i Skellefteå kommun. Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna med kartor och skyddsföreskrifter finns tillgängliga på kommunlednings- kontoret i Skellefteå och hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 3 maj 2021. Yttrande kan skickas skriftligen till Länssty­relsen, 901 86 Umeå, eller via telefon 010-225 40 00. Ange ärendebeteckning 513-11104-2019.

Kontakt