Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 12

Vindkraftpark Aurvandil AB ansöker om förlängning av ingång-sättningstiden för uppförande av gruppstation för vindkraft samt Bjurholms kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs vattentäkt 

Vindkraftpark Aurvandil AB

Vindkraftpark Aurvandil AB ansöker om förlängning av ingångsättningstiden för uppförande av gruppstation för vindkraft kallad Kvällåliden vindpark inom fastigheterna Kvällåliden 1:1 och Storsjö 1:12 i Åsele kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Åsele kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-5361-2020. Sista datum för yttrande ska vara 23 april 2021.

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs vattentäkt i Bjurholms kommun. Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna – kartor och skyddsföreskrifter – finns tillgängliga på kommunkontoret i Bjurholms kommun samt hos Länsstyrelsen.

Den som önskar yttra sig i ärendet kan göra detta senast den 26 april 2021, till adress Länsstyrelsen, 901 86 Umeå, eller per telefon 010-2254000. I yttrandet skall dnr 513-8181-2020 anges.

 

Kontakt