Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt stöd till nya bostäder

318 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Campus X Bostäder AB beviljas stöd med drygt 22 miljoner kronor för nyproduktion av 157 studentbostäder på universitetsområdet i Umeå. Projektet beräknas färdigställas under sommaren 2022.

SBB Dubbelkrut AB beviljas stöd med drygt 52,5 miljoner kronor för nyproduktion av 161 hyresbostäder i Skellefteå. Byggandet av bostäderna sker i två etapper där den första etappen beräknas vara färdigställd i augusti 2022.

Kontakt