Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer pengar till värdefull natur i Västerbotten

Broar i fjällmiljö.

Tärnasjöbrorarna efter Kungsleden ska bytas ut till nya hängbroar.

Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen för skydd av och åtgärder för värdefull natur till länsstyrelserna. Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen. Det kommer att bidra till bättre möjligheter till friluftsliv och en mer variationsrik natur med en mångfald av arter och livsmiljöer.

– Den här satsningen är särskilt välkommen just nu då vi ser att fler har upptäckt den skyddade naturen. Att vi kan lägga mer resurser på vandringsleder, information och annat som ökar tillgängligheten till skyddad natur är viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning på plats i länets kommuner.

Exempel på insatser i Västerbotten

  • Naturvårdande skötsel och restaurering av värdefull natur, exempelvis våtmarker och ängsmarker.
  • Underhåll och nybyggnationer av anläggningar för friluftsliv, såsom vandringsleder och vindskydd. Bland annat i naturreservaten Rödingsjö (Dorotea kommun), Gärdefjärden (Skellefteå kommun) och Tjäderberget (Lycksele och Vindeln).
  • Ny hemsida för Vindelfjällens naturreservat.
  • Satsningar på de statliga fjällederna, bland annat nya broar längs Kungsleden vid Tärnasjön och färdigställande av den nya Lapplandsleden mellan Borgafjäll och Hemavan.
  • Åtgärder för att rädda hotade djur- och växtarter.
  • Åtgärder för att bekämpa invasiva arter.
  • Ersättning till markägare för nya naturreservat.
  • Insatser i Naturnära jobb i samverkan med Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen.

Mer om skyddad natur i Västerbotten

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Naturen bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap, nu och i framtiden.

Idag finns 389 naturreservat och en nationalpark i Västerbotten. Anslaget för skydd av värdefull natur i länet är 2021 på cirka 34 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är på cirka 67,5 miljoner kronor.

Kontakt