Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Länsstyrelsen Västerbottens länsvapen

Kungörelsedelgivning av förslag till beslut. Länsstyrelsen Västerbotten beslutade år 2014 att utvidga det generella strandskyddet i elva strandområden på fastlandet och på fyra öar i Robertsfors kommun. Syftet var att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Under den process som föregick beslut om utvidgning av strandskyddet 2014 förbisåg länsstyrelsen att annonsera i Post- och Inrikes tidningar. Med anledning av det görs delgivningsprocessen om för samtliga områden i Robertsfors kommun som berördes av de beslut som togs 2014, från förslag till beslut och vidare till slutgiltiga beslut. De områden som omfattas av förslag till beslut har samma utbredning och innebär ingen förändring jämfört med de områden som berördes av de beslut som togs 2014.

Underlag till förslag till beslut finns tillgängliga i länkarna nedan samt på kommunförvaltningen i Robertsfors.

Synpunkter skickas skriftligen och ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 12 mars 2021. Synpunkter kan skickas digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange ärendebeteckning 511-123-2021.

Underlag


Kontakt