Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Expertgrupp för landsbygdsfrågor bildad i Västerbotten

Foto: Johan Bjurer/Mostphotos.

Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i Västerbotten? Hur kan vi arbeta tillsammans med landsbygdsfrågorna? På fredag den 4 februari sammanträder den nyinrättade expertgruppen för landsbygdsfrågor för första gången, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Expertgruppens syfte är att vara ett rådgivande organ och ett bollplank till lands­hövdingen i frågor som rör landsbygd och landsbygdsutveckling.

Det första mötet sker via Skype fredag den 5 februari 9.30-12.00.

På dagordningen står bland annat frågan om hur bensinstationer på landsbygden ska hantera MBS:s krav på rostsäkrade rörledningar.

Landshövding Helen Hellmark Knutsson inleder mötet med att informera om Länsstyrelsens roll och uppdrag. De tio medlemmar i expertgruppen kommer också att få del av aktuell information gällande status och nuläge för landsbygdsprogrammet, och en inblick i den demografiska utvecklingen i länet.

Ledamöter i expertgruppen är:

Ylva Hedqvist Hedlund, politiker
Ingemar Nyman, f.d. politiker
Lotta Folkesson, LRF
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark
Ann-Marie Sandberg, Garantia
Dieter Müller, Umeå universitet
Camilla Sandström, Umeå universitet
Gun Rehnman, Hela Sverige ska leva
Roland Lundqvist, civilsamhälle
Lovisa Carneland, Leader Lappland

Kontakt