Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet av matjord på fastigheten Svanström 2:5 i Skellefteå kommun

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-4926-2020.

Sista datum för yttrande ska vara 22 februari 2021.

Kontakt