Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt stöd till nya bostäder i Malå och Granö

Hyreshus

15 nya lägenheter kommer att byggas i länet med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga boendekostnader.

Malåbostaden AB beviljas stöd med drygt 2,7 miljoner kronor för ombyggnad av elva hyresbostäder i Malå. Projektet har påbörjats och beräknas färdigställas i slutet av 2021.

Granö Förvaltning AB beviljas stöd med knappt 1,5 miljon kronor för nyproduktion av fyra hyresbostäder i Granö. Projektet beräknas påbörjas i maj 2021.

Kontakt