Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lars Lustig får nytt förordnande som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten

Man i kontorsmiljö.

Lars Lustig.

Regeringen har beslutat om nytt förordande för länsråd Lars Lustig. Förordnandet gäller under perioden 2021-04-01 till och med den 31 mars 2026.

Lars Lustig tillträdde som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten 2013 efter fem år som universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

Det nya förordnandet innebär fortsatt fullt fokus på att tillsammans med Länsstyrelsens medarbetare vidareutveckla Länsstyrelsens interna processer och externa relationer.

Länsrådet är Länsstyrelsens högste tjänsteman med uppgift att leda det dagliga arbetet i myndigheten. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

- Jag är glad och hedrad över att få förtroendet att fortsätta som länsråd. Att tillsammans med landshövding Helene Hellmark Knutsson och alla duktiga medarbetare på Länsstyrelsen få fortsätta arbeta i och för Västerbotten är en ynnest. Det bästa jobb en Kalvträsk-pojke överhuvudtaget kan ha, säger Lars Lustig.

Kontakt