Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Ytterbyn och Grandbodarna

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna inom Skellefteå kommun.

Det är den första järnvägsplanen som Länsstyrelsen tillstyrker sedan järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva tillstyrktes år 2017. Beslutet innebär ytterligare ett steg framåt inom ramen för projektet Norrbotniabanan.

Näringslivet investerar över 300 miljarder kronor i Norr- och Västerbotten fram till år 2035. Norrbotniabanan är viktig för att Sverige ska kunna dra nytta av den starka ekonomiska utvecklingen i norra Sverige och få avkastning på de investeringar som görs i området.

Regeringen anslog, i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, medel till bygget av sträckan Umeå – Skellefteå.

Intervju

Landshövding Helen Hellmark Knutson finns tillgänglig för intervjuer om Norrbotniabanan med utgångspunkt i Trafikverkets inriktningsförslag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod. I inriktningsunderlaget föreslås att byggstarten för sträckan Dåva-Skellefteå ska skjutas upp och att finansiering för planering och byggande av sträckan Skellefteå-Luleå inte ska prioriteras i kommande transportplan.

Vid intresse kontakta Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt