Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut om utökad del av Tvärmyrkullens naturreservat, Åsele kommun

Syftet med reservatets utökade del gäller enligt beslut för Tvärmyrkullens naturreservat (dnr 511-8394-2011) med följande komplettering.

Syftet är även att skydda och vid behov återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter, närmare bestämt förekomsten av den starkt hotade arten större barkplattbagge.

Syftet ska uppnås genom att vid behov genomföra åtgärder för att bevara större barkplattbagge, genom exempelvis fällning av äldre granar eller införsel av död ved till området.

Sista datum för överklagan är den 20 januari 2021. Ange ärendebeteckning 511-8650-2017.

Kontakt