Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om covid-19 via sms

Alla Sveriges mobiltelefonabonnenter får under måndag den 14 december ett sms om innehållet i de skärpta allmänna råd som gäller i hela landet från och med vecka 51. Avsändare är Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på uppdrag av regeringen.

Inför stundande helger och ledigheter har Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats beslutat om ändringar i föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär bland annat att det från den 14 december återigen blir nationella råd som gäller för alla regioner, samma råd gäller i hela landet.

Syftet med utskicket är att informera om, samt uppmana allmänheten att följa de råd som finns för att minska smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 inför kommande högtider och ledigheter. SMS-utskicket görs som ett led i arbetet med att skapa kännedom om råden, och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning.

Texten i meddelandet lyder ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”.

Kontakt