Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning avslöjar stor efterfrågan av köp av sexuella tjänster

Rapporten "Kartläggning av prostitution på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020"

Nästan 2000 män i Västerbotten och Norrbotten annonserar öppet på internet om att de vill köpa sexuella tjänster, visar länsstyrelsernas kartläggning. Efterfrågan är nästan tio gånger större än antalet annonser där sexuella tjänster erbjuds.

Kartläggningen visar att det framförallt är unga kvinnor hemmahörande i Västerbotten och Norrbotten som är utsatta i prostitution. På de så kallade sugardejtingsidorna är de utsatta yngre än på traditionella så kallade eskortsidor.

Syftet med kartläggningen är att få en bild av omfattningen och karaktären på efterfrågan på sexuella tjänster samt av prostitutionen i Norrbotten och Västerbotten. Kartläggningen är tänkt att kunna fungera som ett kunskapsunderlag för ansvariga myndigheter för att kunna planera och genomföra ett effektivt arbete mot prostitution.

Kartläggningen visar bland annat på behovet av att arbeta med förebyggande och riktade insatser till de som är utsatta.

- Vi behöver jobba med att förändra synen på kvinnors kroppar som köp- och säljbara för att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Och vi behöver jobba tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld inklusive fritt från prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger Sara Moberg, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt