Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens miljöchef utsedd till expert i regeringens utredning om miljöprövningar

Magnus Langendoen, chef för miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till expert i regeringens utredning för att se över nuvarande system för miljöprövningar.

Regeringen beslutade i augusti att tillsätta en utredning för att se över nuvarande system för miljöprövningar. Syftet är att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning för att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar med en snabbare och enklare prövningsprocess samtidigt som man bibehåller skyddet av miljön.

Regeringen har nu utsett experter till utredningen och Magnus Langendoen vid Länsstyrelsen i Västerbotten är en av de experter som knutits till utredningen.

–Detta är en mycket viktig utredning och jag hoppas att vi ska komma fram till konkreta förändringar som underlättar för alla parter i processen, säger Magnus Langendoen.

Under de kommande åren kommer omfattande insatser krävas inom näringslivet för att Sverige ska kunna nå flera miljömål. Den omställning som krävs för att möta dessa utmaningar innebär att många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd. Om ledtiderna för miljöprövning av miljö- och klimatförbättrande investeringar är långa i Sverige kan nödvändiga investeringar fördröjas.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Kontakt