Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på 8 personer införs i Västerbotten

Läktare med tomma stolar.

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att vissa villkor för att miska risken för smittspridning följs.

Beslutet innebär att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte gäller i Västerbotten. Begränsningen om 8 personer gäller även för sittande publik. 

Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Länsstyrelsen har fattat beslut efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

- Vi anser att detta är nödvändigt för att begränsa antalet kontakter mellan människor och på det sättet motverka smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Föreskrifterna gäller tillsvidare, men utvärderas löpande med hänsyn till hur smittspridningen utvecklar sig i länet.

Skärpta råd i Västerbotten

Sedan den 10 november råder skärpta allmänna råd i Västerbotten. Region Västerbottens smittskyddsläkare har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare.

Det här gäller dig som bor eller vistas i Västerbotten:

 • Undvik att umgås med andra
  Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.
 • Res inte
  Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.
 • Besök inte allmänna platser
  Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter
  Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Skärpa råd i Västerbotten samt frågor och svar på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om publiktaket

För att minska den ökade smittspridningen i länet.

Länsstyrelsen har fattat beslutet i dialog med Region Västerbottens Smittskyddsenhet. Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en Länsstyrelse har enligt Förordning 1993:1632 Länk till annan webbplats..

I Västerbotten gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 8 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 8 deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Västerbottens län. Här är istället maxantalet deltagare 8.

Ja.

Ja.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Det gäller fr o m den 24 november och tills vidare eller tills annat meddelas.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller de skärpta allmänna råden i Västerbottens län.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Kontakt