Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny plattform ska synliggöra och underlätta kvinnors företagande

Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson har, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapital­stiftelse, startat en plattform för att synliggöra kvinnors företagande.

Initiativtagarna är väl medvetna om att det redan finns ett stort antal väl fungerande lokala nätverk. Denna nya plattform skiljer sig därför från de övriga genom att vara länsövergripande och rikta sig specifikt till kvinnor som äger bolag och som investerar i företag.

– Detta är ett initiativ för kvinnor som vill göra affärer, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Tanken är att erbjuda deltagarna att delta på tematiska träffar. Plattformen kommer att hålla sina träffar runt om i länet och första steget är en digital workshop i Umeå i december där 20 kvinnliga företagare från hela länet deltar i samskapande kring framtida träffar och ämnesområden.

Kontakt

Maria Hedblom
VD
Sparbanksstiftelsen Norrland, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse