Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hundratals bestånd av de invasiva växterna vresros och jättebalsamin bekämpas i projektet INSPECT

Närmare 100 bestånd av vresros och 150 bestånd av jättebalsamin har under sommaren bekämpats inom det svensk-finska projektet INSPECT. Arbetet fortsätter nästa sommar och då kommer också de första indikationerna på hur väl försöken med olika bekämpningsmetoder fungerar.

Projektets mål är dels att få bort så många bestånd som möjligt i ett antal målområden. Dels att testa olika metoder för bekämpning och kommunikation med allmänheten. I Sverige har insatser genomförts i Umeå stad med närområden samt på Holmöarna och Snöan. I Finland har bekämpningsarbetet skett på Valsörarna, i Vasa och längs Kyro älv.

– Att bekämpa invasiva växter kan ta långt tid, och hur väl våra försök med olika metoder fungerar ser vi tidigast nästa år, berättar Linda Backlund, projektledare för INSPECT på Länsstyrelsen Västerbotten, och fortsätter:

– Ju mer en invasiv växt hinner sprida sig, desto mer kostar bekämpningen. Vi har alltså allt att vinna på att börja i tid. Redan nu ser vi hur snabbt arterna sprider sig. Vresros kan verka som ett litet problem här i norr, men i skärgården ser vi en snabb spridning. Även jättebalsamin har spridit sig mycket bara jämfört med förra året, därför hann vi inte med alla planerade insatser i år.

Allmänheten uppmanas hjälpa till

I projektet testas olika sätt att engagera allmänheten i arbetet mot invasiva arter.

– Till exempel har vi ordnat flera så kallade talkon i Finland, vilket innebär att en grupp människor samlas för att oavlönat och frivilligt arbeta tillsammans, i det här fallet med bekämpning av invasiva arter. Det kanske vore något att testa även på svensk sida, säger Linda Backlund.

– Vi kan inte utrota invasiva arter på egen hand, därför är det är helt nödvändigt att vi hjälps åt. Privatpersoner, fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser behöver alla bidra, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten.

När det gäller EU-listade arter Länk till annan webbplats. är fastighetsägare skyldiga att bekämpa invasiva arter på den egna fastigheten.

Handlingsplaner för bekämpning

Ett viktigt mål för projektet är att ta fram handlingsplaner för bekämpning av vresros och jättebalsamin. De ska underlätta och vägleda såväl privatpersoner som organisationer. Användaren ska lätt kunna välja de bästa metoderna, från planering till genomförande och uppföljning.

Mer om INSPECT

INSPECT pågår fram till våren 2022 och i projektet deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa.

Projektet är finansierat av EU genom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Kontakt