Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens rovdjursinventering 2019–2020 klar

Inventeringarna har pågått mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2020. Resultaten visar antal och utbredning av lodjur, järv, kungsörn, björn och varg i länet.

– Sammanfattningsvis ser vi att familjegrupper av lodjur ligger på en stabil nivå, sett till de mål som finns uppsatta för länet. För järv är antalet föryngringar lågt, men inom målnivån. När det gäller kungsörn och framförallt björn ser vi en tydlig ökning. Dessutom har två olika vargar vistats i länet under inventeringsperioden, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Föryngringar av lodjur och järv

Familjegrupper av lodjur, alltså hona med en eller flera ungar, har dokumenterats via spårning eller övervakningskamera i stora delar av länet. Flest lodjur finns i de sydvästra delarna. I år har vi konstaterat 23 föryngringar, vilket är det nuvarande förvaltningsmålet för Västerbotten.

Föryngring av järv har bekräftats i länets västra halva med undantag för de sydvästra fjälltrakterna.

– På många håll ställde vädret till det för oss under järvinventeringen, men vi kunde ändå räkna in 22 föryngringar. Det är en liten ökning från ifjol då vi hade 19 föryngringar, säger Jonas Gustafsson, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Järvstammen håller sig nära mininivån för antal föryngringar i länet, men de senaste fem åren ser vi en svagt uppåtgående trend för järvstammen.

Många kungsörnshäckningar

Förra året hade vi en topp i antalet lyckade kungsörnshäckningar. Årets resultat landade på 55 häckande par, där 52 av dem lyckades få ungar. Det ser Länsstyrelsen som en bra siffra. Av 62 ungar ringmärktes 21 och totalt räknades till 98 besatta revir.

Kungsörn har inventerats av Länsstyrelsens personal i fjälltrakterna och i övriga länet av Västerbottens ornitologiska förening.

Slutgiltiga resultat från insamlingen av björnspillning på gång

Björn inventeras vart femte år med hjälp av insamlad spillning. Senaste gången i Västerbotten var 2019.

– Resultaten är inte helt färdiga än, men klart är att vi under hösten 2019 hade omkring 500 björnar i länet, vilket är en ordentlig ökning, säger Michael Schneider.

Björn finns i hela Västerbotten, som tätast i gränsområdena mot Jämtland och Västernorrland.

Två vargar rörde sig i länet

När det gäller varg kunde Länsstyrelsen bekräfta två olika individer under inventeringsperioden. En varg rörde sig i Skellefteå kommun i januari. Den ställde till stora problem för rennäringen och fälldes därför under skyddsjakt. En annan varg rörde sig i Vindelns och Lycksele kommuner under sommaren och angrep vid ett tillfälle får i Vindelns kommun.

Länsstyrelsen har under året kvalitetssäkrat spår och foton av varg, men ingen av dem har gått att identifiera till en individ då inget DNA hittats i anslutning till observationerna. Varje år passerar vargar i Västerbotten under sina vandringar men de fortsätter oftast vidare ut ur länet.

Mer om rovdjursinventeringen

Inventeringen av järv, lodjur och varg sker framförallt genom spårning på snö. Ibland även med kameraövervakning. Inventeringarna bygger främst på att konstatera föryngringar, det vill säga djur som har fött ungar, men vi följer även förekomst av vuxna rovdjur i länet.

Det är Länsstyrelsen naturbevakare, ofta i samarbete med samebyar, jägare och andra naturintresserade som utför inventeringarna.

Inventeringsperioder

  • Järv, 1 februari–31 juli
  • Lodjur, 1 oktober–28/29 februari
  • Kungsörn, 1 februari–15 september
  • Björn, vart femte år 21 augusti–31 oktober (senaste inventeringen gjordes 2019)
  • Varg, året runt

Inventeringsrapport 2019–2020 (PDF)länk till annan webbplats

Kontakt