Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsarbete i Ängsbacka

Under vecka 44–46 kommer Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven att genomföra röjnings- och huggningsarbeten i naturreservatet och Natura 2000-området Ängsbacka i Umeå kommun.

Syftet är att få bort barrträd och skapa mer plats åt lövträden i området. Det kommer att gynna flera hotade arter som är beroende av lövskogar.

Ängsbacka skyddades som kompensation i samband med dragningen av Botniabanan genom Umeälvens delta.

Mer om Ängsbacka

Kontakt