Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norsjöfrakt ansöker om tillstånd till utvidgad täktverksamhet i Svartnäs, Norsjö kommun.

Norsjöfrakt har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till utvidgad täktverksamheten på fastigheten Svartnäs 2:1 i Norsjö kommun. Det är nu möjligt att ta del av och yttra sig över Norsjöfrakt AB's ansökan.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Norsjö kommun och hos Länsstyrelsen.

Sista datum för att lämna in yttrande är den 22 november 2020. Ange ärendebeteckning 551-4472-2020

Kontakt