Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hundar nosar upp mördarsniglar i Nyåker

Tre kvinnor står uppradade med varsin hund bredvid sig. De tittar in i kameran och ler.

Hundarna och hundförarna i projektet: Eva-Karin Sjödin och Kraja, Pia Keyser och Soya, Stina Wallin och Mira.

Tidigare har Västerbotten varit relativt förskonat från mördarsniglar, men nu har en population fått fäste i Nyåker, Nordmalings kommun. I ett nytt pilotprojekt testar Länsstyrelsen att använda specialtränade hundar för att stoppa sniglarnas framfart.

Under 2019 upptäcktes de första spanska skogssniglarna, mer kända som mördarsniglar, kring Nyåker. Ett år senare har närmare 2 000 sniglar samlats in på platsen.

Tre hundförare har under tiden specialtränat sina hundar att hitta både ägg och sniglar. Nu ska Länsstyrelsen vara med och vidareutveckla metoden för att se om människans bästa vän kan bli mördarsnigelns värsta fiende.

– Hundarnas förmåga att hitta både sniglar och ägg ger oss möjlighet att ringa in vart sniglarna befinner sig och hindra dem från att sprida sig vidare. Målet är att inga spanska skogssniglar ska finnas kvar i Nyåker när projektet är slut, säger Linda Backlund, samordnare för arbetet med invasiva arter på Länsstyrelsen.

Hundarna skiljer ut ägg med stor precision

En enda mördarsnigel kan lägga uppemot 400 ägg, så om äggen kan hittas innan de kläcks är det en stor fördel.

Tidigare har det varit vanskligt att förstöra snigelägg eftersom man då riskerat att döda inhemska snigelarter av misstag. För det mänskliga ögat är äggen väldigt lika, men en hundnos har förmågan att med stor precision skilja på olika ägg.

– Vi har tränat våra hundar att markera på spansk skogssnigel. När de lärt sig snigeldoften markerar de bara den. Andra snigelarter kommer alltså inte att påverkas av bekämpningen, säger Stina Wallin, hundförare i projektet.

Sökhundar kan komma att användas för bekämpning av andra arter

– Vi ser med spänning fram emot resultatet. Om försöket i Nyåker fungerar bra kan sökhundar komma att bli en del av andra insatser mot svårlokaliserade invasiva arter, berättar Linda Backlund.

Bland annat kan det bli aktuellt i bekämpning av den svarthuvade snigeln, en ny snigelart i Sverige som många tror kommer bli invasiv. Naturvårdsverket vill undersöka om sökhundar kan vara ett sätt att bekämpa isolerade snigelpopulationer och de finansierar därför projektet i Nyåker.

Projektet pågår från hösten 2020 till och med hösten 2021.

Närbild på en spansk skogssnigel som kryper på marken.

Spansk skogssnigel (Arion vulgaris).

Orsakar stora problem

Spansk skogssnigel kommer trots namnet inte från Spanien utan från Frankrike. Arten dök upp i Sverige redan under mitten av 70-talet.

Som alla sniglar är arten hermafrodit, det vill säga alla individer är hanar och honor på samma gång. Helst parar de sig med en annan snigel, men om det inte finns någon partner kan de självbefrukta sig. Det krävs alltså bara en snigel för att en ny population ska kunna uppstå.

Den spanska skogssnigeln orsakar stora skador i trädgårdar, handelsträdgårdar, bärodlingar och jordbruk. Den äter de flesta växter och grönsaker, i södra Sverige är de varje odlares mardröm. Spansk skogssnigel utgör även ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut inhemska snigelarter i fråga om föda och övervintringsplatser.

Rapportera dina fynd av spansk skogssnigel och andra invasiva arter i naturen

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt