Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem år med Riva hinder - temadagen om våldsutsatthet och funktionsnedsättning

I år är det femårsjubileum för temadagen Riva hinder som arrangeras för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning. Nytt för i år är att temadagen enbart sänds via webben och att utbildningen är fördelad på tre föreläsningstillfällen.

Aktörerna bakom Riva hinder har i fem års tid samverkat för att synliggöra mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation bland personer med funktionsnedsättning. Såväl internationella som nationella undersökningar i ämnet visar att risken för att utsättas för våld är större för personer med funktionsnedsättning än för de utan, och allra vanligast är det att kvinnor och barn drabbas.

- Ofta är man kanske medveten om att kvinnor, flickor och barn från alla delar av samhället är mer utsatta för våld och då främst av män i sin närhet, men vi behöver också komma ihåg att vissa grupper befinner sig i en särskilt utsatt situation som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering. Funktionsnedsättning är en sådan faktor, säger Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Våldet som utövas i en nära relation kan ta sig många uttryck så som genom exempelvis fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våldet mot personer med funktionsnedsättning ser på många sätt ut på samma sätt som våldet mot personer utan funktionsnedsättning men kan även ta sig andra uttryck och riktas specifikt mot funktionsnedsättningen. Detta skapar en särskild utsatthet och ställer krav på de aktörer som möter utsatta att kunna erbjuda adekvat hjälp och stöd.

- Det kan vara lätt att tänka att “vi ger ju samma bemötande och stöd till alla”, men det som behövs är stöd som är anpassat till individens specifika behov, säger Chrystal Kunosson, utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten.

- På Kvinno- och Tjejjouren i Umeå har vi stöttat våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn i över 40 år, och mött även denna målgrupp såklart. Vi är nog många yrkesverksamma som vet om att vi behöver kunna ge ett adekvat stöd, men det kan vara svårare att veta hur. Riva hinder bidrar med kunskap och utrymme för frågan, vilket ger oss många svar på hur, säger Amanda Lundberg Eriksson på Kvinno- och tjejjouren i Umeå.

Under de senaste fem åren har Riva hinder lyft olika teman kopplat till våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning. Teman har bland annat berört områden som hedersrelaterat våld och förtryck samt samhällets bemötande och stöd, och hundratalet personer från olika yrkesgrupper har deltagit varje år.

- Vi behöver öka kunskapen brett i samhället om våldsutsatthet mot personer med funktionsnedsättningar så att utsatta personer får upprättelse och får sina rättigheter tillgodosedda. Vår förhoppning är att Riva hinder kan bidra till det, säger Aistė Ornatavičiūtė, handläggare på Brottsoffermyndigheten.

Maria Stefansson, hälsoutvecklare på Region Västerbotten, framhåller vikten av att uppmärksamma personer med en funktionsnedsättning i arbetet med våldsutsatthet:

- Att vara utsatt för våld i nära relation eller för hedersrelaterat våld och förtryck påverkar givetvis en persons möjligheter att leva det liv de vill leva. Våldsutsatthet har stor påverkan på en persons hälsa och om vi ska nå målet om jämlik hälsa för alla är vi flera samhällsaktörer som måste lyfta frågan ännu högre på dagordningen.

Och Riva hinder har under åren visat på resultat. Seth Åberg, processledare för brottsförebyggande arbete i Umeå kommun lyfter att man lokalt märkt en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang i frågorna. Även Camilla Björnehall som arbetar som kommunikatör på Funktionsrätt Västerbotten, en länstäckande paraplyorganisation som samordnar funktionshinderrörelsen i länet, har sett positiva effekter sedan temadagen initierades 2015:

- Genom Riva hinder har det skapats en plattform för samtal, diskussion och reflektion kring våldsutsatthet i nära relation bland personer med funktionsnedsättning som ger stöd och kraft till alla inblandade aktörer i det dagliga arbetet.


Riva hinder är ett samarbete mellan Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun.

Mer om temadagen

Riva hinder vänder sig till de som möter personer med funktionsnedsättning i sitt yrkesarbete eller i ideellt arbete. Nytt för i år är att Riva hinder enbart sänds via webben och är fördelad på sammanlagt tre tillfällen i oktober. Det går att välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Föranmälan sker via Umeå kommuns webbsida.länk till annan webbplats Där finns också mer information om föreläsarna.

TISDAG 13 OKTOBER

Klockan 10.00-12.00: Lika men olika - om (mäns) våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Föreläsare: Kerstin Kristensen, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

TISDAG 20 OKTOBER

Klockan 14.00-16.00: Gömd & Glömd – erfarenheter från ett projekt om vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.
Föreläsare: TRIS – Tjejers rätt i samhället.

TORSDAG 22 OKTOBER

Klockan 10.00-12.00: Att vara våldsutsatt och ha en hörselnedsättning.
Föreläsare: Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT.


Kontakt