Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekämpningen av de invasiva arterna vresros och jättebalsamin är igång

Vresrosor som klippts ner och täckts med juteväv på ön Snöan.

Det svensk-finska projektet INSPECT har i sommar påbörjat arbetet med att bekämpa de invasiva främmande arterna jättebalsamin och vresros i Västerbotten.

I Öresfjärden-Snöanskärgårdens och Holmöarnas naturreservat testas helt nya metoder för att få bort vresrosor. Jättebalsaminen bekämpas i ett område från Röbäck ner till Umeälvens delta.

Vresrosbuskar täcks med olika material

– För vresros testar vi nya metoder där rosenbuskarna täcks med antingen tjock blå presenning, tunn grön presenning eller juteväv. Juteväven är av det tätare slaget och viks dubbel för att minimera ljusinsläppet. Det blir spännande att se effekten av de olika täckningsmaterialen säger Linda Backlund, projektledare för INSPECT på Länsstyrelsen Västerbotten.

Vresrosbekämpning 2020

  • På ön Snöan har 15 bestånd av vresrosor klippts ned, tio av dem har täckts över med presenning eller juteväv och de övriga fem bestånden bekämpas genom så kallad utmattning, det vill säga de klipps ner flera gånger.
  • Det stora beståndet vid Järnhällans strand har klippts en gång och ska i slutet av september grävas upp helt.
  • På Holmöarnas naturreservat har 17 bestånd bekämpats varav tio med hjälp av täckning, övriga med utmattning.

På Holmön finns även många rosbestånd utanför reservatets gränser, och för att bekämpningen ska lyckas behöver alla hjälpas åt.

– Vi hoppas att fler vill hjälpa till genom att avlägsna rosorna från sin egen gård eller sommarstugetomt, säger Linda Backlund.

Stenig strand med ytor som täckts med presenning och juteväv.

Projektet testar att täcka neklippta vresrosbuskar med både presenning och juteväv.

Snabb spridning av jättebalsamin

Under sommaren har ett 20-tal bestånd av jättebalsamin bekämpats i ett område från Böleäng och Röbäcksslätten ner mot Umeälvens delta. Bestånden bekämpas med röjsåg eller genom att växten dras upp med rötterna. Från början var det tänkt att ännu fler bestånd skulle hinnas med.

– Två faktorer gjorde att vi inte kunde ta oss an hela området i år. Den ena var att vi helt enkelt inte hann med, arten har spridit sig snabbt i området. Sedan har vi inte fått tag på alla fastighetsägare som berörs, och utan deras tillstånd kan vi inte utföra åtgärderna, säger Linda Backlund.

Lyckat första år för projektet

– På det stora hela är vi mycket nöjda över säsongens bekämpningsinsatser. Vi märker även att intresset för invasiva arter och kunskapen om problematiken har ökat bara det senaste året. Det kommer in många rapporter om vart arterna finns. I arbetet med invasiva arter är vi beroende av allmänhetens hjälp, så vi är tacksamma för allt engagemang, säger Linda Backlund.

Fältarbetet fortsätter nästa år, följ gärna projektet via Facebooklänk till annan webbplats och Instagramlänk till annan webbplats för senaste nytt.

Mer om INSPECT

INSPECT pågår fram till våren 2022 och i projektet deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa.

Projektet är finansierat av EU genom Botnia-Atlanticaprogrammet.

INSPECT- INvasive SPecies Eradication and Controllänk till annan webbplats

Rapportera fynd av invasiva arterlänk till annan webbplats

Jättebalsamin

Växten orsakar stora skador på växt- och djurlivet. Den producerar dessutom stora mängder nektar vilket lockar till sig pollinatörer. Det innebär att bärbuskar och fruktträd riskerar att bli sämre pollinerade och därigenom ge mindre skörd. Jättebalsamin är sedan 2017 förbjuden att odla inom EU.

Vresros

Buskarna bildar täta ogenomträngliga bestånd, ofta i strandmiljöer. I södra Sverige är vresrosen sedan länge ett stort hot mot de unika sanddynsmiljöerna. I Finland är det numera inte tillåtet att odla vresros. Det diskuteras om växten ska förbjudas även i Sverige.

Kontakt