Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gärdefjärdens naturreservat blir en bättre plats för fåglar och besökare

Avverkning i en del av Gärdefjärdens naturreservat. De fällda träden kommer att flyttas bort från platsen.

Länsstyrelsen har inlett arbetet med att röja fram strandängarna i Gärdefjärdens naturreservat vid Lövånger. Reservatet kommer också att få nya fågelskådningsanläggningar och rastplatser för besökare.

– Många fågelarter är beroende av stora och öppna strandängar, en landskapstyp som blir allt mer sällsynt. I Gärdefjärdens naturreservat har vi börjat återställa de igenväxta strandängarna som sedan ska hållas öppna med betande djur, berättar Henrik Sporrong, Länsstyrelsen Västerbotten.

Avverkning och stubbfräsning

Arbetet har pågått till och från sedan i vintras och har intensifierats nu under hösten. Träd har avverkats, i början av augusti frästes stubbar bort och nu påbörjas stängsling av djurhagar. En ny bro har byggts vid soldattorpet närmast Lövångers samhälle.

– Det kan se lite stökigt ut nu under arbetets gång, men slutresultatet kommer att bli ett öppet och fint ängslandskap. Till våren kommer bilister efter E4:an kunna se fjärden i sin fulla prakt, säger Hanna Johansson Jänkänpää, som jobbar med återställningen av Gärdefjärden på Länsstyrelsen Västerbotten.

Besöksanläggningar för fågelskådning

I projektet bygger Länsstyrelsen även fågelskådningsanläggningar och rastplatser. Röjningarna kommer att locka ännu fler fåglar till platsen, och med ett nytt fågeltorn, gömsle och en utsiktsplats blir det lättare för besökare att ta del av flyttfåglarnas skådespel.

Stort engagemang bland lantbrukare och lokalbefolkning

Redan om ett år kommer får, hästar och kor finnas på plats i Gärdefjärden för att ta hand om den fortsatta skötseln av strandängarna. Djurens bete och tramp på ängarna kommer att förhindra att de växer igen.

– Om det inte fanns djurägare med intresse av att ta hit sina djur skulle vi aldrig kunna få till ett sådant här stort projekt. Även bland de boende i Lövångerstrakten är engagemanget stort. Gärdefjärden är ett omtyckt rekreationsområde och vi har fått mycket positiv respons på arbetet, berättar Hanna Johansson Jänkänpää.

Mer om Gärdefjärden och restaureringen

Gärdefjärden ligger vid E4:an strax norr om Lövånger. Projektet liknar tidigare strandängsinsatser, så som Länsstyrelsens restaurering av Brånsjöns naturreservat och arbetet som gjorts i Kågefjärden av lokala aktörer.

Mer om Gärdefjärdens naturreservat och prenumerera på nyheter om restaureringenlänk till annan webbplats

 

Kontakt