Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Helikopterinventering av fjällnära skog

Länsstyrelsen Västerbotten jobbar just nu med att inventera skogar i länets västra delar på uppdrag av Naturvårdsverket.

Uppdraget handlar om att kartlägga vilka naturvärden som finns i skogar väster om väg E45. Inventeringen sker framför allt från lågt flygande helikopter. Att inventera med helikopter är ett effektivt arbetssätt som ger bra överblick över annars svårtillgängliga skogar. 

Vi beräknar att vara klara med inventeringen under vecka 40.

För mer information kontakta:

Ulf Bergelin
Biträdande enhetschef Naturvårdsenheten
070-208 20 13
ulf.bergelin@lansstyrelsen.se

Kontakt