Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skellefteå kommun ansöker om tillstånd till avloppsreningsverk och biogasanläggning på fastigheten Tuvan 3:34, Skellefteå kommun

Skellefteå kommuns miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till avloppsreningsverk och biogasanläggning på fastigheten Tuvan 3:34, Skellefteå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Skellefteå kommuns reception och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-5997-2017. Sista datum för yttrande ska vara 25 september 2020.

Kontakt