Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Signalkräfta.

De senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta som sprider kräftpest. Därför uppmanar Länsstyrelsen allmänheten att inte sätta ut signalkräftor.

I juni i år drabbades Indalsälven i Västernorrland av kräftpesten efter en olaglig utplantering av signalkräfta, vilket resulterade i att flodkräftorna i området har dött ut.

– Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får. Andra flyttar kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, med det finns inga belägg för det. Dessutom är chansen att signalkräfta skulle kunna etablera ett bestånd så långt norrut som i Västerbotten obefintlig, säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.

Signalkräftan är bärare av kräftpest, och tar med sig sjukdomen till sitt nya vattendrag. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om den smittas.

Redskap och båtar kan sprida kräftpest

Även att flytta redskap och båtar mellan sjöar och vattendrag innebär en risk för spridning av kräftpest.

– Många tänker inte på att allt som har varit i ett smittat vatten är en potentiell smittokälla. Det gäller att tänka till om man flyttar båtar och fiskeredskap. Även mindre uppenbara saker som stövlar och vadarbyxor kan sprida kräftpest mellan vattendrag, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Illegal utplantering förekommer i Västerbotten

Det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. Hittills har Västerbotten varit relativt förskonat från signalkräftor, men illegal utplantering förekommer. En sådan utplantering var antagligen orsaken till utbrottet av kräftpest i Umeälven 2011, vilket ledde till att i princip hela beståndet av flodkräftor slogs ut.

– Fler utbrott kan leda till att flodkräftan snart är ett minne blott i Västerbotten, vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, säger Malin König.

Signalkräftan är en invasiv art

Signalkräftan klassades som en invasiv främmande art 2015 vilket innebär att det är förbjudet att hantera, sälja, köpa eller tranpostera levande signalkräftor inom EU. Om du upptäcker signalkräfta i naturen, rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats.

Frågor och svar om den nya lagstiftningen för fiske av signalkräfta på Havs- och vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt