Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Att måla upp gränser till naturreservat är ett av uppdragen som erbjudits till företagare inom besöksnäringen.

– Besöksnäringen är en basnäring i fjällen och småföretagare har drabbats hårt. Trots att många besökare väntas nu i sommar är det flera företag som ligger på minus och riskerar att gå i konkurs, säger Johan Lindberg, fjällsamordnare på Länsstyrelsen.

Uppdragen från Länsstyrelsen handlar bland annat om gränsmålning av naturreservat och städning av stugor.

– Staten är en stor aktör i fjällen och vi började fundera på vad kan vi göra för att hjälpa företagen. Vi äger mycket mark, förvaltar stora naturreservat och ansvarar för de statliga lederna med anläggningar som stugor och vindskydd. Den här satsningen gör att vi kan stötta företagen, samtidigt som de utför viktiga arbetsuppgifter åt oss, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Kommunerna fördelar jobben

Länsstyrelsen har tagit fram en lista med jobb som behöver göras och kommunerna har sedan fördelat jobben till lokala företag. Det handlar om arbeten som ligger utanför Länsstyrelsens planerade underhållsarbeten.

Pengarna kommer från Länsstyrelsens markupplåtelseintäkter, som bland annat består av avgifter som betalas in för fiske och jakt på statlig mark i fjällen. Dessa medel återinvesteras även i vanliga fall för att förbättra förutsättningarna för jakt, fiske och friluftsliv i fjällen.

– Vi presenterade idén för kommunerna, och alla var mycket positiva. Vi har ett bra samarbete och nu hoppas vi att de här jobben verkligen ska göra nytta och hjälpa företagarna under en svår tid, säger Björn Jonsson.

Kontakt