Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Länsstyrelsen har beslutat om 2020 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 12 904 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Länets älgstam har minskat sedan 2017 vilket är i linje med de målsättningar som finns. Årets målsättning för älgavskjutningen är därför något lägre mot föregående år, men syftet är fortsatt att minska älgstammen.

På länsnivå ligger stammen nära den målsättning som finns för älgstammens storlek och därför kommer de närmsta åren främst att handla om en balansering av älgstammen. Förhoppningen är också att det ger en effekt på omfattningen av skogsskador och antalet viltolyckor.

Målsättningen om minskad älgstam kan nås i höst

De senaste beräkningarna av älgstammens storlek pekar på att det finns cirka 34 700 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns under en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskning av älgtillgång och svårighet att nå upp till avskjutningsmål är alltså inte förvånande.

Om höstens avskjutning uppnås kommer vi sannolikt nå den målsättning som finns för älgstammens storlek under vintern. Det innebär att älgförvaltningen i Västerbotten tagit ett steg i rätt riktning, vilket vi ska vara stolta över.

Förutom målsättningar för hur mycket älg det ska finnas i Västerbotten finns även formulerade mål om att hålla en hög kvalitet på älgstammen. Exempelvis påverkas stammens kvalitet av fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur samt produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Flest älgar fälls i skötselområden

Tilldelningen till licensområden är på 4 374 älgar, det motsvarar ungefär samma nivå som förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 55 älgskötselområden. Således kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden

Bakgrund

Anledningen till att älgstammen ska minskas och sedan balanseras är i korthet att vi vill uppnå en bättre jämvikt mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna i skogen då ska hamna på acceptabla nivåer. Likaså finns det en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg, men för att lyckas med det krävs fler insatser än att bara minska antalet älgar.

Tilldelning i licensområden 2020–2021

Tilldelning Storumans kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

NORRDALS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

1

Fjällbosjö jaktområde

5

4

BÄCKMARKS JAKTLAG

6

4

NÄSVATTNETS ÄLGJAKTKLUBB

17

11

Strömsund-Vinberget jaktområde

2

1

FREDRIKSTEN OCH GUBBTRÄSK JAKTLAG

4

3

BLAIKENS JAKTVÅRDSKLUBB

10

5

LAISOKBERGETS JAKTOMRÅDE

3

2

RENBERGS BYASKOG

2

1

Gunnarberg jaktområde

1

1

HÖGLAND-VACKERLIDEN JAKTLAG

4

4

Gilnoliden jaktområde

2

1

Järvsjö jaktområde

3

2

Kaunatsnäset jaktområde

1

1

STRÖMS ÄLGJAKTLAG

3

2

VAPSTENS SAMEBY

100

50

UMBYNS SAMEBY (STORUMAN)

95

38

Bastansjö jaktlag

4

3

KLIPPENS JAKTLAG

5

3

BJÖRKBACKA BY

2

1

JOESJÖ JAKTLAG

4

2

ANKARSUNDS JAKTLAG

2

1

Ängesdal jaktområde

2

1

FJÄLLNÄS NORRA SAMF

8

4

FJÄLLNÄS NORRA NORD

4

2

Tärnamo jaktområde

4

2

Torpsta jaktområde

3

1

FJÄLLSJÖ SKIFTESLAG

1

1

GRANNÄS BYAJAKTLAG

2

1

Holmträsk-Skansnäs jaktområde

1

1

MELLANSJÖ SKIFTESLAG

1

1

Umnäs-Stenträskliden jaktområde

3

2

VARDO JAKTLAG

6

4

UMASJÖ JAKTLAG

3

2

BOKSJÖ ÄLGJAKTLAG

8

4

JOESTRÖMS JAKTLAG

17

6

HÖGSTABY ÄLGJAKTLAG

4

2

Ytterviks jaktlag

4

3

RÖNÄS OCH TÄNGVATTNETS JAKTLAG

14

7

FORSBÄCK BYAJAKTLAG

7

5

VÄSTANSJÖ SAMF HUSBEHOVSSKOG

3

2

Snebackens jaktlag

4

3

FORSMARKS BYALAG

5

2

Vilasund jaktområde

1

1

LAISHOLM-LAXNÄS JAKTLAG

8

4

HÖGÅS - FRÄKENVIK JAKTLAG

3

2

Slussfors jaktområde

1

1

BJÖRKFORS JAKTLAG

18

10

HARRVIKS JAKTLAG

3

2

LST:S UPPLÅTNA MARK I UMBYNS SAMEBY

105

105

LST:S UPPLÅTNA MARK I VAPSTENS SAMEBY

90

91

UMFORS BYAJAKTLAG

3

2

NORDANÅSLIDENS JAKTOMRÅDE

4

3

GRANLIDEN/BJÖRKBACKA JAKTLAG

1

1

Sjöberg jaktområde

7

3

Vaelliens jaktlag

1

1

Laisholm-Solberg jaktområde

1

1

Tilldelning Lycksele kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

AJAUR VILTVÅRDSOMRÅDE

9

9

TANNSELE VILTVÅRDSOMRÅDE

9

9

RUSKTRÄSK JAKTVÅRDSFÖRENING

3

2

NYBY VILTVÅRDSOMRÅDE

7

7

HEDLUNDA VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

Bjurträsk viltvårdsområde

7

7

BETSELE VILTVÅRDSOMRÅDE

9

8

BUSJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

7

7

Fäbolidens viltvårdsområde

9

7

BYSSTRÄSK-BASTUNÄS VILTVÅRDSOMRÅDE

9

9

PAULUNDS VILTVÅRDSOMRÅDE

6

6

Rotenträsk jaktområde

1

1

BJURÅS-SKOTRÄSK JAKTLAG

1

1

Råskogberget jaktområde

1

1

HORNTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

4

3

MALÅ SAMEBY (Lycksele)

9

5

Tilldelning Malå kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

RENTJÄRN JAKTKLUBB

3

2

NÅDA-BRÄNNBERGS JAKTLAG

1

1

MALÅ SAMEBY (Malå)

12

7

Tilldelning Sorsele kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

MALÅ SAMEBY (Sorsele)

16

11

Gargnäs viltvårdsområde

11

11

Risnäs jaktområde

1

1

SKANSNÄS JAKTKLUBB

4

2

GRANS SAMEBY

62

25

SARMAKKLIDENS JAKTLAG

4

4

Kraddsele södra jaktområde

2

2

Forsbacklidens jaktlag

1

1

Lill-Sokna älgområde

3

2

Hemfjäll jaktområde

5

3

RANS SAMEBY

120

40

Övre Sandsele jaktområde

4

2

Häggås södra jaktområde

1

1

LST:S UPPLÅTNA MARK I GRANS SAMEBY

64

64

LST:S UPPLÅTNA MARK I RANS SAMEBY

41

41

RAKKO JAKTOMRÅDE

1

1

UMBYNS SAMEBY (SORSELE)

56

30

LST:S UPPLÅTNA MARK I UMBYNS SAMEBY

20

20

Granåker-Rankbäckberget jaktområde

5

5

Stennäs jaktområde

2

1

Kraddsele jaktområde

2

1

Tilldelning Robertsfors kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

Gullmark södra jaktlag

1

1

NORUMS JAKTKLUBB

2

2

V SJULSMARK-HOLMFORS JAKTLAG

5

5

GULLMARKS JAKTLAG

2

3

Risträsk jaktområde

0

1

Fällfors jaktområde

1

1

HÖGFORS-VÄSTERVIKS JAKTLAG

4

4

Bäcknäs jaktområde

0

1

SANDÅSENS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

2

YTTERKLINTENS JAKTLAG

3

3

Gravforsbergets jaktområde

1

1

ÅSJÖNS JAKTLAG

0

1

ÖVERKLINTEN-SMÅRÖDNINGENS JAKTLAG

2

3

Överklinten södra jaktområde

0

1

Kroksjönäs jaktområde

0

1

KÅLABODA VILTVÅRDSOMRÅDE

9

9

KLINTSJÖNS JAKTKLUBB

2

2

GUMBODABÄCKENS ÄLGJAKTLAG

0

1

Granberget jaktområde

1

1

Storkägelberget

3

3

Tilldelning Norsjö kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

Åmliden-Svartmoren jaktområde

0

1

Kvammarn jaktområde

0

1

Tilldelning Skellefteå kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

Örrsjöheden-Skallön jaktområde

2

2

Långbacka östra jaktområde

1

1

Storön-Malören jaktområde

1

1

SÖRBÖLE JAKTLAG

1

1

Flocktjärn jaktområde

1

1

NYLIDENS JAKTKLUBB

1

1

SKELLEFTEÅ KOMMUNS PERSONALFÖRENING

1

2

RÄFTKLÄPPENS JAKTOMRÅDE

2

2

Tåme skjutfält jaktområde

1

1

Räntmyran jaktområde

0

1

Dalmyran-Ekberget jaktområde

1

2

Nya A-jaktlaget

2

2

LUNDÅKERS JAKTLAG

1

2

BLÅFORS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

4

Holmstrand jaktområde

1

1

TVÄRÅFORS JAKTLAG

1

1

Pitmanliden jaktområde

2

2

HÖGHEDENS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

2

ULLBERGSTRÄSK-HÖGBRÄNNA JAKTVÅRDSOMR

3

3

SJULSBERGETS VILTVÅRDSOMRÅDE

1

2

JÖRNS-STENSTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

4

4

KLOCKTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

HOLMENS JAKTLAG

1

1

ÄLGLIDENS JAKTLAG

1

2

KANKBERGS JAKTLAG

1

2

BJÖRKLIDENS JAKTLAG

2

2

Selsliden västra jaktområde

3

4

ÖSTERJÖRNS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

3

LILLTRÄSK-ÅNÄSETS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

3

MISSENTRÄSK JAKTLAG

2

3

BRÄNNÄS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

VÄNTRÄSK-BERGNÄS JAKTLAG

1

1

GRANBERGSTRÄSKS VILTVÅRDSOMRÅDE

6

7

Tjärnheden jaktområde

0

1

HORNSTRÄSK JAKTKLUBB

2

2

Jörns-Granliden jaktområde

0

1

HÖGBRÄNNA JAKTKLUBB

0

1

Strycksele jaktområde

0

1

Fågelberg jaktområde

0

1

Stormyrliden jaktområde

0

1

BREDTRÄSKBÄCKENS JAKTLAG

0

1

BJURÖKLUBBS JAKTLAG

2

2

NOLBYNS JAKTLAG

3

4

LÖVSELE-NORETS JAKTKLUBB

6

7

HÖKMARKS JAKTKLUBB

11

11

ÄLGNÄS FJÄLBYNS JAKTLAG

9

9

BROTRÄSK JAKTLAG

3

3

BÖLE BYALAG

3

3

BJURÖNS JAKTLAG

5

5

BLACKE JAKTLAG

3

4

HÖTJÄRNS JAKTKLUBB

2

3

Fällan jaktområde

1

1

Lövsele-Lövlund jaktområde

1

2

NORETS JAKTLAG

1

2

SVARTTJÄRN ÖSTRA

2

3

Välmoren-Hömossan jaktområde

1

2

BRATTÅS JAKTLAG

1

1

Hösjöälven jaktområde

1

1

BRATTFORS JAKTKLUBB

1

1

Källheden jaktområde

1

1

Risåträsk jaktområde

1

1

Granträsk-Kölen jaktområde

0

1

Kattisträsk-Åsträsk jaktområde

1

1

Tilldelning Dorotea kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

V Ormsjö jaktområde

1

1

Västra Ormsjö jaktområde

4

4

Bredselbodarna-Gammelgården jaktområde

3

3

Fjällbränna jaktlag

2

2

GRANLIDEN-KNAFTENS JAKTLAG

1

1

GRANKULLENS JAKTLAG

1

1

STORBÄCKS JAKTLAG

5

5

BRÄNNÅKERS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

SÖRFORS JAKTLAG

2

2

VILHELMINA SÖDRA SAMEBY (DOROTEA)

50

26

LST:S UPPLÅTNA MARK I V-MINA S SAMEBY

81

81

Tilldelning Vilhelmina kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

GRÅTANBERGETS JAKTLAG

2

2

Skikkisjöbergets jaktlag

6

6

PERJONSBÄCKENS JAKTLAG

5

5

Skogs jaktlag

2

2

BAKSJÖBERG JAKTLAG

2

2

MARKS JAKTLAG

3

3

SIKSJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

11

11

STRÖMNÄS JAKTLAG

4

4

RÅSELE JAKTLAG

9

9

NORDANSJÖ JAKTLAG

2

2

STORSELE JAKTLAG

3

3

ÖVRE MALGONÄS JAKTLAG

4

4

IDVATTNETS JAKTKLUBB

9

9

LAXBÄCKENS JAKTLAG

6

6

Siksjönäs jaktområde

1

1

Björndalen jaktområde

2

2

Storseleby norra jaktområde

3

3

Insjö-Gammbrännan jaktlag

3

3

Siksjön-Grönmyran jaktområde

1

1

JAKTLAG SMÅHOLMARNA

2

2

Svartliden jaktområde

2

2

Risträsk västra jaktområde

1

1

Björnängen jaktområde

1

1

Sjöberg-Siksjönäs jaktområde

3

3

Arasjö jaktområde

4

4

RISTRÄSK JAKTKLUBB

10

10

HACKSJÖ JAKTLAG

16

16

NORRVIKS BYAMÄN

1

1

Bäsksele-Holmsjön jaktområde

3

3

BÄSKSJÖ JAKTLAG

10

10

JÄRVSJÖBY JAKTLAG

15

15

HARPSUNDS JAKTLAG

4

4

Bredbergets jaktområde

2

2

Södra Volgsjön jaktområde

1

1

Risträsk östra jaktområde

1

1

Lövberget jaktområde

1

1

DORRIS JAKTLAG

3

3

VIKENÄS JAKTLAG

2

2

Bjurviksberget

5

5

Södra Matsdal jaktområde

1

1

GRUNDFORS JAKTLAG

1

1

BIELITE JAKTLAG

2

2

BORKA BYALAG

1

1

DAJKANVIKS SKIFTESLAG

7

7

BLAIKLIDENS ÄLGJAKTLAG

1

1

MATTSDALS BYAJAKTLAG

7

7

KLIMPFJÄLLS JAKTLAG

2

2

VÄSTANSJÖ JAKTLAG

2

2

KRUTBERGS JAKTLAG

1

1

KLIMPFJÄLLS SKIFTESLAG

2

2

SAXNÄS ÄLGJAKTLAG

6

6

SJÖLANDS JAKTLAG

2

2

KITTELFJÄLLS JAKTLAG

1

1

STORNÄS BYALAG

1

1

Hornsjö jaktområde

4

4

GRYTSJÖ JAKTLAG

1

1

LÖVBERGS ÖSTRA JAKTLAG

2

2

HENRIKFJÄLLS JAKTLAG

1

1

HELIGFJÄLLS JAKTLAG

2

2

ERIKSBERGS JAKTLAG

5

5

STORVALLS JAKTLAG

1

1

DIKANÄS SKIFTESLAG

6

6

HANSBO JAKTLAG

5

5

LÖVNÄS-KROKSJÖ-FJÄLLBOBERGS JAKTLAG

4

4

BERGLANDS JAKTLAG

1

1

MARSLIDENS ÄLGJAKTLAG

1

1

BÄCKSTRANDS JAKTLAG

7

7

STENNÄS JAKTLAG

1

1

Långstrand jaktområde

3

3

Grannäs jaktområde

5

5

VILHELMINA NORRA SAMEBY

112

60

LST:S UPPLÅTNA MARK I V-MINA N SAMEBY

112

112

VILHELMINA SÖDRA SAMEBY (VILHELMINA)

55

28

LST:S UPPLÅTNA MARK I V-MINA S SAMEBY

51

51

SVALLGONÄS BYALAG

1

1

Flatmyran jaktområde

3

3

Saksensjön jaktområde

1

1

LILL-STALONBERGETS JAKTLAG

3

3

BERGSJÖLIDENS JAKTLAG

1

1

BERGLAND/DAJKANVIKS JAKTLAG

8

8

GÄDDBÄCKSBERGET

7

7

MARSLIDENS JAKTLAG

1

1

NÄVERLIDENS JAKTLAG

4

4

STENNÄS JAKTLAG

4

4

GRYTSJÖ JAKTLAG

7

7

DOJNSJÖ JAKTLAG

7

7

STOR-STALONBERGETS JAKTLAG

6

6

VARDO 1/VARDO 2

6

6

DORRIS JAKTLAG

3

3

BLAIKLIDENS JAKTLAG

3

3

KRUTBERGS JAKTLAG

2

2

Erikslund jaktområde

3

3

Näverliden västra jaktområde

1

1

Skansnäs södra jaktområde

1

1

Sutsberg jaktområde

2

2

Dainan jaktområde

1

1

LST:S UPPLÅTNA MARK I VAPSTENS SAMEBY

7

7

STENTRÄSKETS JAKTLAG

1

1

Kristianskullen jaktområde

1

1

Tilldelning Åsele kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

AVASJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

8

8

Ytterrissjö jaktområde

1

1

ÅSELE-HOLMTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

SANDSJÖ BYALAG

1

1

Stenkulla jaktområde

2

2

AVASJÖSÅGEN AB

1

1

Lill-Almseleberget

4

4

Stensvattenbodarna jaktområde

1

1

Lill-Skarpsjön jaktområde

1

1

Skovelsjömyran jaktområde

1

1

Vilhelmina övre allmänningsskog

3

3

Vilhelmina övre allmänningsskog

2

2

Arnellskullen jaktområde

1

1

Bomsjö-Bäsksjö jaktområde

1

1

Tilldelning Nordmalings kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

BRATTSBACKA VÄSTRA JAKTOMRÅDE

2

2

BJÄRTENS JAKTLAG

3

3

LÅNGVATTNET-BJÄRTENS JAKTLAG

3

3

VÅNGSJÖ JAKTLAG

2

2

NYGÅRDS JAKTLAG

0

1

LEDUSJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

4

5

ORRBÖLE VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

AVA VILTVÅRDSOMRÅDE

7

7

BAGGÅRD VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

3

3

ASPEÅ VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

STAVSJÖHOLMS JAKTLAG

1

2

BERGSJÖ JAKTKLUBB

1

1

HALLENS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

BRATTSBACKA SÖDRA LICENSOMRÅDE

2

2

NORDANBÄCK O G:A BRATTSB. JAKTKLUBB

1

1

ÖRSBÄCKS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

RÖNNHOLMS JAKTLAG

4

4

Höglågdal jaktområde

0

1

LÖGDEÅ VILTVÅRDSOMRÅDE

4

4

ÖRESUNDS JAKTLAG

1

2

Gabrielsbergets jaktområde

0

1

KOMMUNANSTÄLLDAS JAKTKLUBB

0

1

STENBERGS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

Sunnansjö södra jaktområde

0

1

Tilldelning Bjurholms kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

VÄSTERNYLIDENS VILTVÅRDSOMRÅDE

4

4

MELLANÅ JAKTLAG

1

2

BJURVATTNETS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

2

KARLSBÄCKS VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

Tilldelning Vindelns kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

KVARNLUNDS VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

TROLLBERGETS VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

STRANDÅKERS VILTVÅRDSOMRÅDE

7

7

SIRAPSBACKENS VILTVÅRDSOMRÅDE

2

2

ÖVERRÖDÅ VILTVÅRDSOMRÅDE

6

6

Risliden jaktområde

1

1

VINDELÅNÄSETS JAKTKLUBB

4

4

MALTJÄLENS JAKTKLUBB

2

2

VIDELUNDS VILTVÅRDSOMRÅDE

7

7

TVÄRÅTRÄSK JAKTLAG

2

2

ABBORRTJÄRNS VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

GRANÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

6

6

BERGNÄS VILTVÅRDSOMRÅDE

1

1

STORSANDSJÖNS JAKTKLUBB

2

2

HJUKENS JAKTKLUBB

3

3

Strycksele-Böjern jaktområde

2

2

Bubergets jaktlag

2

2

KAMSJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

3

3

Skivsjöåns jaktlag

3

3

Yttersjöns jaktklubb

2

2

Stenträsk-Fällsjöliden jaktområde

1

2

Stenträsk jaktområde

1

1

Stöttingbrånet jaktområde

0

1

Stenträsk östra jaktområde

1

1

MÅRDSELE VILTVÅRDSOMRÅDE

6

6

Fäbodarna jaktområde

1

2

MALTTRÄSK BYALAG

1

2

ABBORRTRÄSK JAKTKLUBB

1

2

Krokträsk jaktområde

0

1

Tilldelning Vännäs kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

STÄRKESMARK JAKTLAG

3

3

HÄLLFORS O PENGFORS JAKTLAG

2

2

HÖGBÄCKS JAKTLAG

2

2

VINBÄCKS JAKTKLUBB

2

2

Österselet jaktområde

0

1

ULRIKSDALS JAKTLAG

1

1

Selsberg jaktområde

2

2

STÄRKESMARKS VÄSTRA JAKTLAG

2

3

Tilldelning Umeå kommun

Jaktlag

Vuxen

Kalv

Holmsunds jaktvårdsförening

3

3

BRATTBY JAKTKLUBB

2

2

Berttjärn jaktområde

0

1

HISSJÖ VILTVÅRDSOMRÅDE

6

6

HÅKMARKS JAKTKLUBB

4

4

Flurkbränna jaktområde

1

1

TEGS O ÖHNS VILTVÅRDSOMRÅDE

4

4

Baggböle jaktområde

2

2

LÅNGBERGETS JAKTKLUBB

1

2

Granön jaktområde

0

1

Lillsjöberg jaktområde

0

1

NORRA STRÖMBÄCK-BRATTÅKERS JAKTKLUBB

1

2

Tavelsjö licensområde

10

10

Trätbäckens jakt

1

2

Stöcksjö jaktområde

1

1

RÖBÄCKS JAKTKLUBB

5

5

ÅHEDENS JAKTKLUBB

1

1

NORRMJÖLE VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

7

7

Gamla Bäcknäs jaktområde

1

1

GRAVFORS VILTVÅRDSOMRÅDE

5

5

GRAVÅNS JAKTKLUBB

1

2

HEMMESMARKS JAKTLAG

1

1

NYBYNS JAKTLAG

2

2

Fjäderbäck jaktområde

0

1

KA 5 JAKTVÅRDSKLUBB

2

2

Skötselområdenas planerade avskjutning 2020–2021

Skötselområdenas planerade avskjutning

Skötselområde

Vuxen

Kalv

Malå älgskötselområde

88

47

KINNEKULLE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

59

39

Sorsele älgskötselområde

263

187

Vindelfjällens älgskötselområde

33

18

Storuman Norra älgskötselområde

112

75

Storuman Södra älgskötselområde

260

141

TÄRNA-STENSELE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

144

78

UMEÄLVENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

254

166

NORRBÄCKS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

14

8

ÖRÅNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

240

160

Stöttingfjällets älgskötselområde

188

125

VINDELÅNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

131

107

DOROTEA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

195

130

Blaikfjällets älgskötselområde

110

74

Vilhelmina Mellersta älgskötselområde

110

75

Björnberget-Luspen älgskötselområde

12

9

Vilhelmina Östra älgskötselområde

124

83

YXSJÖ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

176

117

ÅSELE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

174

116

FREDRIKA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

196

130

Bygdeå älgskötselområde

97

79

NYSÄTRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

40

60

NORSJÖ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

278

170

BUREÅ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

75

75

FEMVÄGSKÄLETS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

63

42

SKELLEFTEÅ NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

134

146

SKELLEFTEÅ SÖDRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

101

101

ÖVRE KLINTFORSÅDALENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

69

57

BYSKE NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

50

45

BYSKE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

161

107

JÖRN ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

106

71

Destany älgskötselområde

21

18

DJUPAÅNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

20

20

Lövångers älgskötselområde

50

50

Burträsk norra älgskötselområde

42

42

BURTRÄSK ÖSTRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

101

101

Burträsk NVK älgskötselområde

211

173

Burträsk Södra älgskötselområde

105

75

JÄRNÄSHALVÖNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

22

18

Hörneåns älgskötselområde

72

59

Lögdeälvens älgskötselområde

160

107

Bjurholmsbygdens älgskötselområde

96

79

Umans älgskötselområde

92

75

VINDELNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

314

210

Vännäs Norr 92 älgskötselområde

126

102

Vännäs älgskötselområde

40

40

Umeå Västra älgskötselområde

26

20

Umeå Nordvästra älgskötselområde

22

19

Tavelsjö älgskötselområde

26

21

Umeå Södra älgskötselområde

64

53

HÖRNEFORS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

102

74

UMEÅ NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

160

98

Umeå Nordöstra älgskötselområde

17

11

Sävar Nedre älgskötselområde

18

11

HOLMÖNS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

20

11

Kontakt