Publiceringsdatum: 18 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 18 juni, 12.39

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Länsstyrelsen har beslutat om 2020 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 12 904 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Länets älgstam har minskat sedan 2017 vilket är i linje med de målsättningar som finns. Årets målsättning för älgavskjutningen är därför något lägre mot föregående år, men syftet är fortsatt att minska älgstammen.

På länsnivå ligger stammen nära den målsättning som finns för älgstammens storlek och därför kommer de närmsta åren främst att handla om en balansering av älgstammen. Förhoppningen är också att det ger en effekt på omfattningen av skogsskador och antalet viltolyckor.

Målsättningen om minskad älgstam kan nås i höst

De senaste beräkningarna av älgstammens storlek pekar på att det finns cirka 34 700 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns under en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskning av älgtillgång och svårighet att nå upp till avskjutningsmål är alltså inte förvånande.

Om höstens avskjutning uppnås kommer vi sannolikt nå den målsättning som finns för älgstammens storlek under vintern. Det innebär att älgförvaltningen i Västerbotten tagit ett steg i rätt riktning, vilket vi ska vara stolta över.

Förutom målsättningar för hur mycket älg det ska finnas i Västerbotten finns även formulerade mål om att hålla en hög kvalitet på älgstammen. Exempelvis påverkas stammens kvalitet av fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur samt produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Flest älgar fälls i skötselområden

Tilldelningen till licensområden är på 4 374 älgar, det motsvarar ungefär samma nivå som förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 55 älgskötselområden. Således kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden

Bakgrund

Anledningen till att älgstammen ska minskas och sedan balanseras är i korthet att vi vill uppnå en bättre jämvikt mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna i skogen då ska hamna på acceptabla nivåer. Likaså finns det en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg, men för att lyckas med det krävs fler insatser än att bara minska antalet älgar.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2020–2021

Älgskötselområden och licensområden

7 september -27 september 2020
12 oktober 2020 - 31 januari 2021, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

7 september - 11 september 2020
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Mer om årets älgjakt

Kontakt