Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för covid-19 av personer inom samhällsviktig verksamhet

Möjligheterna till provtagning för covid-19 ökar hela tiden. Kapacitet finns nu i Västerbotten att provta personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga ska kunna upprätthållas.

MSB har tagit fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Det hjälper arbetsgivare att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten.

Ansvarsfördelning

Länsstyrelsen stödjer Region Västerbotten i att ta fram koder för kategorisering av samhällsviktiga verksamheter på regional nivå. Det innebär att Länsstyrelsen kan svara på frågor om vilken kod en yrkeskategori tillhör.

Koder för kategorisering av samhällsviktiga verksamheter i Västerbotten

För frågor om vilken kod en yrkeskategori tillhör kan du vända dig till ansvarig funktion hos Länsstyrelsen på 0738-41 59 85 mellan kl. 9.00 – 15.00 vardagar.

Det är respektive arbetsgivare som avgör om en verksamhet är samhällsviktig eller inte utifrån den lista över samhällsviktiga verksamheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats har tagit fram.

Region Västerbotten ansvarar för information som beskriver hur provtagning går till och var den sker.länk till annan webbplats

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt