Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet björnar ökar i Västerbotten, beslut om licensjakt på 25 björnar

Fler björnar, en förändrad utbredning och licensjakt i höst. Det blev resultaten när de första resultaten från höstens björnspillningsinventering nu har kommit in.

Naturhistoriska riksmuseet har gjort DNA-analyser av de inkomna björnspillningsproverna. I 88 procent av totalt 1 231 inkomna spillningsprover hittades DNA av björn. Totalt 359 olika björnindivider identifierades vid analyserna.

Vid förra spillningsinsamlingen, som genomfördes 2014, identifierades 271 olika individer och den totala björnstammen beräknades bestå av cirka 360 djur.

Över 400 björnar i Västerbotten

För 2019 finns ingen slutgiltig beräkning av björnstammens totala storlek än. Utifrån beräkningarna som har genomförts vid tidigare spillningsinventeringar kan man dock redan nu få en uppfattning om hur stort det totala antalet björnar skulle kunna vara.

– Utifrån analysresultaten är det sannolikt att vi hösten 2019 hade en bra bit över 400 björnar i länet. Mer exakt hur många björnar det var kommer de pågående beräkningarna snart att visa, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Förändrad utbredning

– Under senare tid har det kommit in en del rapporter om att björnstammen har ökat på olika håll i länet, och nu har vi fått svart på vitt var och i vilken omfattning det har skett, säger Michael Schneider.

Utifrån DNA-resultatet kan man på ett övergripande sätt beräkna björntätheten i varje kommun i Västerbotten. Enligt dessa beräkningar ökade björnstammen i tio av länets kommuner, medan den minskade i de övriga fem. Men även de högsta beräknade tätheterna i Västerbotten är relativt låga jämfört med de mest björntäta delarna av Sverige.

Tätast i Bjurholm, glest i Skellefteå och Umeå

Bjurholm har numera Västerbottens tätaste björnstam, med knappt en björn på 4000 hektar. Åsele kommun ligger på plats två, följd av Dorotea kommun, där björnstammen har fortsatt att minska. Också i Lycksele, Nordmaling, Vännäs, Vilhelmina och Vindeln verkar stammen ha ökat, precis som i Malå, Norsjö och Robertsfors, även om tätheterna oftast är låga. I Storuman verkar björnstammen ha minskat och i Sorsele är tätheten mycket låg idag. Skellefteå och Umeå ligger på en fortsatt låg nivå.

Licensjakt för att minska björnstammen

– Målsättningen har varit att minska björnstammen till 350 individer i Västerbotten och vi kan nu konstatera att jaktuttaget de senaste fem åren inte har räckt till. Uppenbarligen har förökningstakten varit högre än beräknat. Sannolikt fanns det även en del invandring av björn från Jämtland och Västernorrland, berättar Michael Schneider.

För att bromsa stammens tillväxt och minska antalet björnar i de tätaste områdena har Länsstyrelsen nu beslutat om licensjakt på 25 björnar med start 21 augusti. Tillsammans med de 43 björnarna som fälldes under vårens skyddsjakter kommer uttaget att vara det största i Västerbotten sedan 1856, utifrån perioden där avskjutningsstatistik finns tillgänglig.

– Eftersom björnstammen har ökat finns utrymme för licensjakt även i år och det totala uttaget kommer att bli ganska omfattande. När slutresultatet som visar björnstammens totala storlek i länet är klart behöver vi sätta oss ner och diskutera hur den framtida målsättningen för björnarnas antal och utbredning i länet ska se ut, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Licensjakt i två områden under två perioder

Ingen jakt får bedrivas ovan odlingsgränsen och nedanför odlingsgränsen delas länet in i två jaktområden. I det västra jaktområdet som består av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea (de delar som ligger nedanför odlingsgränsen) får totalt fem björnar fällas. I Östra jaktområdet, som utgörs av övriga kommuner, får totalt 20 björnar fällas.

Precis som 2019 delas jakten in i två perioder. Högst 13 björnar får fällas under första perioden, som sträcker sig från den 21 augusti till den 6 september. Resterande björnar får fällas under andra perioden, som börjar med älgjakten den 7 september.

Hitta resultat

DNA-analysens resultat för varje prov som har samlats in mellan 21 augusti och 31 oktober 2019 kommer inom kort att läggas in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase.

Rovbaselänk till annan webbplats

Bakgrund

Spillningsinventering av björn genomförs vart femte år i Västerbotten. Efter liknande insatser 2004, 2009 och 2014 genomfördes länets fjärde spillningsinsamling hösten 2019.

Omkring 640 personer lämnade in totalt 1231 prover. Naturhistoriska riksmuseet hade uppdraget att extrahera DNA ur proverna och fastställa hur många olika björnindivider som hade lämnat spillningshögarna där proverna togs.

Utifrån DNA-analysens resultat beräknas sedan björnstammens totala storlek, inklusive björnarna som inte har hittats i proverna. Resultaten från inventeringarna är mycket viktiga för förvaltningen, eftersom de visar var björnarna finns i länet och hur många de är.

Liknande inventeringar genomförs i samtliga björnlän i Sverige med jämna mellanrum. Hösten 2020 är det Jämtlands och Västernorrlands tur.

Kontakt