Publiceringsdatum: 15 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 10.45

Bröderna Bergstens Åkeri AB ansöker om tillstånd till utvidgad täktverksamheten på morän inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i Vilhelmina kommun

Bröderna Bergstens Åkeri AB lämnat in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till utvidgad täktverksamheten på morän inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i Vilhelmina kommun. Det är nu möjligt att ta del av och yttra sig över Bröderna Bergstens Åkeri AB`s ansökan.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Vilhelmina kommun och Länsstyrelsen.

Sista datum för att lämna in yttrande är den 19 juli. Ange ärendebeteckning 551-9644-2019.

Kontakt