Publiceringsdatum: 15 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 10.34

Åsele kommun ansöker om tillstånd till avloppsreningsverksamhet på fastigheten Åsele 2:194 i Åsele kommun

Åsele kommun har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till avloppsreningsverksamhet på fastigheten Åsele 2:194 i Åsele kommun. Det är nu möjligt att ta dela och yttra sig över Åsele kommun´s ansökan

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Åsele kommun och Länsstyrelsen.

Sista datum för att lämna in yttrande är den 19 juli 2020. Ange ärendebeteckning 551-11227-2019.

Kontakt