Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya LONA-projekt främjar lokal naturvård och friluftsliv

Länsstyrelsen betalar ut drygt två miljoner till projekt som drivs av kommuner och föreningar.

– Bland årets beviljade projekt finns en stor bredd vilket är väldigt roligt. Nytt för i år är projekt som handlar om grönstruktur i stadenlänk till annan webbplats, tillgänglighet i parkmiljöer och information om ekosystemtjänster, berättar Mikael Pettersson, ansvarig för LONA på Länsstyrelsen Västerbotten.

Flera av de nya projekten har fokus på friluftsliv, exempelvis anläggande av cykel- och vandringsleder, upprustning av befintliga leder samt aktiviteter och marknadsföring kopplat till befintliga leder.

Totalt 42 projekt under 2020

Under 2020 betalar Länsstyrelsen ut drygt 2 miljoner kronor till 42 projekt, varav 17 nya projekt startat och 25 pågår sedan tidigare.

LONA bidrar med upp till 50 procent av projektkostnaderna. Det totala värdet av insatserna i de nya projekten är nästan 4,5 miljoner kronor. Det totala värdet av de pågående projekten är drygt 13 miljoner kronor.

Nya projekt som beviljats LONA-bidrag

Lycksele kommun

 • Vandringsled Örträsk
 • Cykel/vandringsled Paubäcken
 • Cykelled Lycksele - Ponderosaleden

Kontakt: Greger Jonsson, 070-625 97 30

Malå kommun

 • Inventering av leder samt entré Malå
 • Rastplats Kolvdammen
 • Rentjärn runt

Kontakt: Nina Olofsdotter, 0953-140 65

Nordmalings kommun

 • Inventering av friluftsområden i och kring Nordmaling

Kontakt: Conny Nordendahl, 0930-143 85

Skellefteå kommun:

 • Biologisk mångfald i den tätortsnära naturen
 • Klockardalsparkens renovering och utveckling

Kontakt: Johanna Engström 070-561 58 90

Storumans kommun

 • Friluftsplan Hemavan-Tärnabyområdet

Kontakt: Jimmy Lindberg 0951-140 33

Umeå kommun

 • Bevarandet och utvecklandet av en grön-blå korridor i stadsnära natur
 • TioTopparTavelsjö fas 2: utveckling och marknadsföring
 • Renovering av eldstad i fiskebastu med övernattningsmöjligheter
 • Upprustning av naturreservat Grössjön

Kontakt: Jonas Svensson 090-16 18 65

Vindelns kommun

 • Skyltning av FVO och ökad tillgänglighet av Björnmyrtjärn

Kontakt: Malin Bjurén, 0933-142 34

Vännäs kommun

 • Gothnellska halvön – nytt natur- och friluftsområde

Kontakt: Malin Karlsson, 0730-81 93 19

Åsele kommun

 • Upprustning och markering av inventerade leder

Kontakt: Sofia Sparrefeldt, 0941- 140 06

Om LONA

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Projekten kan handla om kunskapsuppbyggnad, lokalt områdesskydd, vård och restaurering av natur-och friluftsområden samt information och folkbildning.

Bidraget går till kommuner som själva eller tillsammans med andra, till exempel föreningar, vill jobba med naturvård.

Sista ansökningsdatum för LONA-bidrag inför 2021 är 1 december 2020.

Kontakt