Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket ny kunskap om fladdermöss i Kvarken

Trollpistrellen är ungefär lika stor som en talgoxe. På hösten tar den sig över havet, från Valsörarna i Finland till Holmöarna i Sverige. Sedan fortsätter den längs med svenska kusten på sin cirka 2 000 km långa flyttning söderut. Foto: Niclas Fritzén

Det finns en stor mångfald av både fladdermöss och insekter i Kvarken. På hösten är det full fart bland fladdermössen, men mitt på sommaren är det ganska tyst. Vissa arter flyttar långt söderut på hösten, medan andra stannar kvar och övervintrar.

Projektet Kvarken Flada har gjort en omfattande kartläggning av fladdermöss och insekter längs med Kvarkens kuster i Västerbotten och Österbotten under tre somrar.

– Det är den mest omfattande undersökningen av fladdermöss som hittills gjorts i Kvarken. Resultaten visar att det finns en stor variation i tid och rum när det gäller förekomst av både insekter och fladdermöss, säger Michael Schneider, fladdermusexpert på Länsstyrelsen Västerbotten.

Tre år och väldigt många djur

Fältarbetet pågick från maj till september 2017–2019 i kustområdena i Västerbottens och till viss del även Västernorrlands län i Sverige och i Österbottens landskap i Finland.

– Totalt fångade, räknade och mätte vi nästan 900 000 smådjur, mest myggor. Totalt 266 fladdermöss av fem olika arter fångades och ringmärktes. Vi gick igenom cirka 175 000 inspelningar av fladdermusläten för att artbestämma dem. Där hittade vi minst åtta olika arter av fladdermöss, berättar Anniina Saarinen, svensk koordinator för Kvarken Flada på Länsstyrelsen Västerbotten.

Mjöviken i Nordmalings kommun är en av fladorna där Kvarken Flada gjort kartläggningar av fladdermöss och insekter. Foto: Michael Schneider

Fladdermöss korsar kvarken och flyger 2 000 kilometer

En av arterna, dvärgpipistrellen, är ny för Västerbotten. Det betyder att länet nu är uppe i tio rapporterade arter av fladdermöss. En del är ganska stationära året om, medan andra gör årstidsbundna vandringar precis som flyttfåglar. Projektets fokus låg på en av de flyttande arterna, trollpipistrellen.

– Trollpistrellen är ungefär lika stor som en talgoxe, men vi har kunnat visa att den lilla fladdermusen om hösten tar sig över havet, från Valsörarna i Finland till Holmöarna i Sverige. Sedan fortsätter den längs med svenska kusten på sin cirka 2 000 km långa flyttning söderut, säger Michael Schneider.

Andra övervintrar i stenfält

Andra fladdermusarter nyttjar övervintringsplatser som finns tillgängliga lokalt. På Valsörarna valde en nordfladdermus att övervintra i ett grovblockigt stenfält. Sådana områden skulle kunna vara viktiga för fladdermössen också på andra ställen vid Kvarkens kust. Äldre byggnader och ihåliga träd har visat sig vara viktiga för trollpipistrellen för att kunna tillbringa dagarna i under flyttningen.

Minskning av aktivitet i Västerbotten – många hot mot fladdermössen

Medan antalet inspelade fladdermusläten ökade från år till år i Österbotten under projektets tre somrar minskade aktiviteten i Västerbotten.

– Vi har inte kommit fram till en bra förklaring för denna trend ännu, men det finns en lång rad faktorer som kan påverka fladdermöss negativt vid kusterna, säger Michael Schneider.

I projektets slutrapport identifieras några faktorer som vid exploatering av kustområdena i Kvarken kan påverka fladdermusfaunan. De handlar om utbyggnad av vindkraft, skogsbruk, anläggande av tomter, uppförande av byggnader, belysning och muddringar.

Klimatförändringar kan ha både positiva och negativa effekter på fladdermössen. Den kombinerade effekten av olika faktorer kan bli omfattande, men är dåligt undersökt. Hela 12 av Sveriges 19 arter av fladdermöss finns förtecknade i senaste upplagan av svenska rödlistan, eftersom de har mycket små eller minskande populationer.

Mer om Kvarken Flada

Projekt Kvarken Flada pågick under perioden 2016–2020 och avgränsades framför allt till länet Västerbotten i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Projektet finansierades via den europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg Botnia-Atlantica, Havs- och vattenmyndigheten, Österbottens förbund och föreningen Ostrobothnia Australis. Projektpartner i Sverige var Länsstyrelsen i Västerbottens län och i Finland Forststyrelsen, NTM-centralen och Naturresursinstitutet.

Fladdermusdelen i projektet fokuserade främst på att undersöka migrationen av trollpipistreller över Kvarken. I fokus var även en omfattande kartläggning av fladdermusfaunan i och utanför flador, dvs. grunda, avsnörda havsvikar, kombinerat med en insektkartering. Syftet med det var att bättre förstå vilken betydelse fladorna och deras insektproduktion har för lokala och migrerande fladdermöss i Kvarken.

Kontakt