Publiceringsdatum: 29 maj 2020

Senast uppdaterad: fredag 29 maj, 09.56

Snösmältning kan orsaka höga flöden och översvämning

Det är mycket snö i fjällen och med värmen kommer snösmältningen igång. Det gör att vattnet i våra älvar och vattendrag stiger. Det gäller främst mindre vattendrag närmast fjällen.

Höga flöden och översvämningar kan skada byggnader, vägar och annan infrastruktur. Risken för ras, skred, elavbrott och problem med transporter ökar, dricksvatten och avlopp kan också påverkas. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Här är några saker att tänka på vid en översvämning:

Före

 • Kontakta din kommun för att ta reda på hur risken för översvämning ser ut där du bor.
 • Om du bor i ett riskområde kan du köpa eller hyra en vattenpump. Glöm inte att testa den innan.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Rensa diken, brunnar och avloppsgaller så att dagvatten kan rinna undan.
 • Tillfälliga barriärer av sand eller jord kan stoppa en mindre översvämning. Läs mer om hur du gör på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats.
 • Följ väderprognoserna från SMHI.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Du kan lätt missa trottoarkanter, refuger och annat. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.
 • Om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen ska du stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för att få nödvändig och aktuell information.

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Har du haft vatten i bostaden bör en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen.
 • Drick inte kranvattnet innan din kommun meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

I områden med reglerade älvar ska din kommun ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker. På Krisinformation.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om dammhaverier.

Kontakt